Additive processes with random jumps into the absorption barriers and their application to fatigue in metals

Jan Sedláček

Aplikace matematiky (1966)

 • Volume: 11, Issue: 1, page 26-44
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Sedláček, Jan. "Aditivní procesy s náhodnými skoky do absorpční bariery a jejich použití při výkladu lomu v kovech." Aplikace matematiky 11.1 (1966): 26-44. <http://eudml.org/doc/14389>.

@article{Sedláček1966,
author = {Sedláček, Jan},
journal = {Aplikace matematiky},
language = {cze},
number = {1},
pages = {26-44},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {Aditivní procesy s náhodnými skoky do absorpční bariery a jejich použití při výkladu lomu v kovech},
url = {http://eudml.org/doc/14389},
volume = {11},
year = {1966},
}

TY - JOUR
AU - Sedláček, Jan
TI - Aditivní procesy s náhodnými skoky do absorpční bariery a jejich použití při výkladu lomu v kovech
JO - Aplikace matematiky
PY - 1966
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 11
IS - 1
SP - 26
EP - 44
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/14389
ER -

References

top
 1. Cramer Harald, Collective Risk Theory, The Jubilee Volume Skandia Insurance Company 1955. (1955) MR0090177
 2. Birnbaum Z. W., Saunders S. C., A Statistical Model for Life-Length of Materials, JASA, March 1958, Vol. 55. (1958) Zbl0080.18205MR0113268
 3. Mercer A., Smith C. S., A Random Walk in which the Steps Occur Randomly in Time, Biometrika, June 1959, Part 1, 2. (1959) Zbl0088.35002MR0102136
 4. Sedláček J., Režný Z., Výzkum únavových vlastností materiálů valivých ložisek metodami matematické statistiky, Výzkumná zpráva SVÚTT-59-01014. 
 5. Sedláček J., Režný Z., Úvod do statistické teorie podobnosti pří řešení otázek pevnosti, Výzkumná zpráva SVÚTT-60-01016. 
 6. Sedláček J., Statistická interpretace fysikálních a mechanických vlastností kovů a výrobků, Sborník konference KAMS, 15. -17. května 1962, Liblice u Prahy. (1962) 
 7. Sedláček J., Stochastické modely procesu vývoje poruch ve struktuře kovů, Výzkumná zpráva SVÚTT-62-01028. 
 8. Sedláček J., Únavová životnost při stochastickém kmitání lineárních mechanických soustav, Výzkumná zpráva SVÚTT-63-01019. 
 9. Němec J., Studium šíření únavových trhlin v tělesech, Strojírenství, 12, 1962, čís. 5. (1962) 
 10. Serensen S. V., Kogajev V. P., Statistické zákonitosti podobnosti při únavových lomech, Strojírenství, 13, 1963, čís. 9. (1963) 
 11. Frost N. E., The Propagation of Fatigue Cracks in Various Sheet Materials, National Engineering Laboratory Report, AB, Div. No 50/58. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.