Възможности за реализация на раздела “създаване и публикуване на Интернет страници” в 8 клас Implementation of Topic “Development and Publishing of Web Pages” in 8-th Grade of Bulgarian Schools

Тупаров, Георги

Union of Bulgarian Mathematicians (2010)

 • Volume: 39, Issue: 1, page 373-378
 • ISSN: 1313-3330

Abstract

top
Georgi Tuparov - In the paper basic problems related to implementation of topic “Development and publishing of web pages” are discussed. The topic is part of 8-th grade syllabus in IT for Bulgarian schools. A framework for comparison of software tools for implementation of learning objectives and outcomes is performed. The learning content and several groups of software tools are analysed, according to proposed comparison framework.В настоящия доклад се разглеждат основни проблеми, свързани с реализацията на раздела “Създаване и публикуване на Интернет страници”, заложен в учебната програма по ИТ в 8. клас. Представена е рамка за сравнение на софтуерни продукти за практическа реализация на тематиката с оглед постигане на поставените в учебната програма цели на обучение и очаквани резултати с отчитане на усвояването на концептуални знания и операционални умения. Анализирани са учебното съдържание, включено в темата, и няколко групи софтуерни продукти с възможности за реализация в учебния процес съгласно предложената рамка за сравнение.

How to cite

top

Тупаров, Георги. "Възможности за реализация на раздела “създаване и публикуване на Интернет страници” в 8 клас Implementation of Topic “Development and Publishing of Web Pages” in 8-th Grade of Bulgarian Schools." Union of Bulgarian Mathematicians 39.1 (2010): 373-378. <http://eudml.org/doc/250945>.

@article{Тупаров2010,
abstract = {Georgi Tuparov - In the paper basic problems related to implementation of topic “Development and publishing of web pages” are discussed. The topic is part of 8-th grade syllabus in IT for Bulgarian schools. A framework for comparison of software tools for implementation of learning objectives and outcomes is performed. The learning content and several groups of software tools are analysed, according to proposed comparison framework.В настоящия доклад се разглеждат основни проблеми, свързани с реализацията на раздела “Създаване и публикуване на Интернет страници”, заложен в учебната програма по ИТ в 8. клас. Представена е рамка за сравнение на софтуерни продукти за практическа реализация на тематиката с оглед постигане на поставените в учебната програма цели на обучение и очаквани резултати с отчитане на усвояването на концептуални знания и операционални умения. Анализирани са учебното съдържание, включено в темата, и няколко групи софтуерни продукти с възможности за реализация в учебния процес съгласно предложената рамка за сравнение.},
author = {Тупаров, Георги},
journal = {Union of Bulgarian Mathematicians},
keywords = {Образование по математика и информатика; Education in Mathematics and Informatics},
language = {bul},
number = {1},
pages = {373-378},
publisher = {Union of Bulgarian Mathematicians},
title = {Възможности за реализация на раздела “създаване и публикуване на Интернет страници” в 8 клас Implementation of Topic “Development and Publishing of Web Pages” in 8-th Grade of Bulgarian Schools},
url = {http://eudml.org/doc/250945},
volume = {39},
year = {2010},
}

TY - JOUR
AU - Тупаров, Георги
TI - Възможности за реализация на раздела “създаване и публикуване на Интернет страници” в 8 клас Implementation of Topic “Development and Publishing of Web Pages” in 8-th Grade of Bulgarian Schools
JO - Union of Bulgarian Mathematicians
PY - 2010
PB - Union of Bulgarian Mathematicians
VL - 39
IS - 1
SP - 373
EP - 378
AB - Georgi Tuparov - In the paper basic problems related to implementation of topic “Development and publishing of web pages” are discussed. The topic is part of 8-th grade syllabus in IT for Bulgarian schools. A framework for comparison of software tools for implementation of learning objectives and outcomes is performed. The learning content and several groups of software tools are analysed, according to proposed comparison framework.В настоящия доклад се разглеждат основни проблеми, свързани с реализацията на раздела “Създаване и публикуване на Интернет страници”, заложен в учебната програма по ИТ в 8. клас. Представена е рамка за сравнение на софтуерни продукти за практическа реализация на тематиката с оглед постигане на поставените в учебната програма цели на обучение и очаквани резултати с отчитане на усвояването на концептуални знания и операционални умения. Анализирани са учебното съдържание, включено в темата, и няколко групи софтуерни продукти с възможности за реализация в учебния процес съгласно предложената рамка за сравнение.
LA - bul
KW - Образование по математика и информатика; Education in Mathematics and Informatics
UR - http://eudml.org/doc/250945
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.