Currently displaying 1 – 3 of 3

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Panorama demograficzna meksykańskiej części Półwyspu Jukatan w latach 1990-2010

Anna Winiarczyk-Raźniak — 2020

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Półwysep Jukatan, w granicach Meksyku podzielony administracyjnie na trzy stany: Campeche, Quintana Roo oraz Yucatán, charakteryzuje się specyficznymi cechami przemian demograficznych. Zamieszkany jest przez wieloetniczne, wielokulturowe oraz wielojęzyczne społeczeństwo. Przeszłość historyczna tego obszaru, od czasów prekolumbijskich do współczesności, w dużym stopniu zaważyła na procesach i tendencjach, jakie kształtowały obraz demograficzny tego regionu. Celem opracowania jest analiza demograficznych...

Wycieczka jako metoda nauczania i wychowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Beata SufaAnna Winiarczyk-Raźniak — 2020

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Wycieczka jest jedną z najpopularniejszych form kontaktu z otaczającym człowieka środowiskiem. Jest to ważna metoda, stosowana w dydaktyce szkolnej, w której wykorzystywana jest jedna z ważniejszych funkcji turystyki: funkcja poznawcza. Celem opracowania było dokonanie przeglądu definicji dotyczących wycieczek szkolnych, określenie ich celów, funkcji i korzyści, jakie przynoszą w szkolnej edukacji. Dokonany przegląd wskazuje na złożoność problematyki i wieloaspektowość omawianej metody. Ponadto...

Housing conditions in selected metropolitan areas in Poland

Piotr RaźniakAnna Winiarczyk-Raźniak — 2014

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Housing conditions are considered an element reflecting the living standard of the population. In addition, it is also an important index illustrating advancement of suburbanisation processes. The article presents diversification of housing conditions in two selected metropolitan areas: Warsaw, Kraków and Potential Rzeszów Metropolitan Area. Two indexes are analysed in the paper: the number of persons per apartment and the average floor space of apartments, in two time periods:1995 and 2010. On...

Page 1

Download Results (CSV)