Currently displaying 1 – 2 of 2

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

A memory of Lech Dubikajtis (1925-2014)

Bogumiła Klemp-Dyczek — 2016

Antiquitates Mathematicae

The article presents the scholarly, didactic, organizational and social activities of Professor Lech Dubikajtis (1925-2014). The author knew the Professor since her high school days, as he was her geometry teacher in an advanced placement class in Torun. Besides, the article contains the list of scholarly and didactic publications by L. Dubikajtis.

Juliusz Rudnicki (1881-1948)

Bogumiła Klemp-Dyczek — 2012

Antiquitates Mathematicae

Juliusz Rudnicki był matematykiem polskim, wykształconym w Paryżu na początku XX wieku. Kilkakrotnie brał udział w tworzeniu zrębów kształ cenia w zakresie matematyki wyższej w reaktywowanych lub nowopowstających uczelniach polskich:-- od 1915 na Politechnice Warszawskiej i na Uniwersytecie Warszawskim,-- od 1923 na Uniwersytecuie Stefana Batorego w Wilnie,-- od 1945 na Politechnice Warszawskiej ( z tymczasową siedzibą w Lublinie), na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Uniwersytecie...

Page 1

Download Results (CSV)