Currently displaying 1 – 3 of 3

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Irrational images – the visualization of abstract mathematical terms

Jakub Jernajczyk — 2015

Mathematica Applicanda

In this article we would like to draw attention to the cognitive potential hidden in an image and in the art which employs it. We will focus on the visualization of basic mathematical objects i.e. irrational numbers. Our starting point will be the easy and intuitive case of the square root of two, as it is observed in the diagonal of a square. Next we will move over to the golden ratio hidden in a regular pentagon. With the visualization of the irrational number ϕ   we will use a looped, endless...

Konkurs na plakat promujący „XLVIII Konkurs na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki w roku 2014”

Jakub JernajczykKrzysztof J. Szajowski — 2015

Mathematica Applicanda

W roku akademickim 2013/14 zorganizowany został przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa oraz Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu konkurs na plakat promujący organizowany od ponad 45 lat przez Oddział Wrocławski PTM konkurs na „Najlepszą pracę z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki”. Konkurs Plastyczny skierowany był do studentów Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa...

Page 1

Download Results (CSV)