Currently displaying 1 – 20 of 82

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Otto Eduard Neugebauer (1899-1990)

Jiří Veselý — 2020

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Je zvykem, že si připomínáme výročí narození či úmrtí významných osobností v době související s naším užíváním dekadické soustavy. Loni uplynulo od Neugebauerova narození 120 let a letos uplynulo 30 let od jeho úmrtí. Přitom ani matematici si často neuvědomují, za co vše mu vděčíme, což je jeden z důvodů pro napsání tohoto článku.

Cesta německé matematiky k aplikacím a Felix Klein

Jiří Veselý — 2021

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek přináší čtenáři základní informace o poměrně úzké části vývoje matematiky v Německu a o vlivu, který na něj měl Felix Klein. Zhruba řečeno jde o poměr k aplikované matematice a o roli klíčových postav popisovaných změn. I když se v článku v prvé řadě zabývám dobou na začátku 20. stol., věnuji pozornost i dalšímu meziválečnému vývoji a je na čtenáři, aby zvážil některé paralely se současnou situací.

Page 1 Next

Download Results (CSV)