Currently displaying 1 – 11 of 11

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Topologie II

TABLE DES MATIÈRES PRÉFACE AU VOLUME II.................. V QUATRIÈME CHAPITRE. Espaces compacts § 37. Notion de compacité............. 1 § 38. Espaces 2 X et Y X .......... 20 § 39. Fonctions et décompositions semi-continues............ 32 § 40. Problèmes de la dimension (suite).................. 52 CINQUIÈME CHAPITRE. Espaces connexes § 41. Notion de connexité............... 79 § 42. Continus................. 108 § 43. Espaces irréductibles. Espaces indécomposables.............. 131 SIXIÈME CHAPITRE....

Wykłady rachunku różniczkowego i całkowego

SPIS RZECZY PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I Ciągi i szeregi §1. Wstęp §2. Ciągi nieskończone............. 7 §3. Szeregi nieskończone........... 19 ROZDZIAŁ II. Funkcje §4. Funkcje i ich granice.......... 59 §5. Funkcje ciągłe................. 76 §6. Ciągi i szeregi funkcji........ 87 ROZDZIAŁ III. Rachunek różniczkowy jednej zmiennej §7. Pochodne rzędu pierwszego............. 97 §8. Pochodne rzędów wyższych.............. 129 ROZDZIAŁ IV. Rachunek całkowy jednej zmiennej §9. Całki nieoznaczone.................

Topologie I

TABLE DES MATIÉRES PRÉFACE À LA PREMIÈRE ÉDITION DU VOLUME I..................... V PRÉFACE À LA DEUXIÈME ÉDITION DU VOLUME I......................... X INTRODUCTION § 1. Opérations de la Logique et de la Théorie des ensembles............ 1 § 2. Produit cartésien.............. 12 § 3. Fonctions................... 16 PREMIER CHAPITRE. Notions fondamentales. Calcul topol ogique § 4. Système d'axiomes. Règles de calcul................... 20 § 5. Ensembles fermés, ensembles ouverts......................

Teoria mnogości

PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ALGEBRA ZBIORÓW § 1. Rachunek zdań...................... 1 § 2. Zbiory i działania na zbiorach..... 4 § 3. Inkluzja. Zbiór pusty.............. 8 § 4. Prawa dodawania, mnożenia i odejmowania........... 10 § 5. Własności różnicy symetrycznej............. 13 § 6. Zbiór 1, uzupełnienie............. 18 § 7. Składowe. Normalna postać twierdzeń......... 20 § 8. Zastosowania algebry zbiorów do topologii... 25 § 9. Algebra Boole’a............................. 31 ROZDZIAŁ II. RELACJE....

TRAVAUX sur L'ANALYSE FONCTIONELLE avec l'article de A. Pełczyński sur la théorie des espaces de Banach Stefan Banach, Ouevres Volume II

comité de rédaction: Czesław Bessaga, Stanisław mazur, Władysław Orlicz, Aleksander Pełczyński, Stefan Rolewicz, Wiesław Żelazko Front page of Volume II, p.1-1 Tables des Matières, p.1-4 Préface, p.5-5 Publications de Stefan Banach, p.7-11 S. Banach: Front page and preface to "THÉORIE DES OPÉRATIONS LINÉAIRES" (MONOGRAFIE MATEMATYCZNE V.1), p.13-18 S. Banach: THÉORIE DES OPÉRATIONS LINÉAIRES (MONOGRAFIE MATEMATYCZNE T.1), p.19-222 C. Bessaga, A. Pełczyński: SOME ASPECTS OF THE PRESENT THEORY OF...

TRAVAUX sur LES FONCTIONS RÉELLES et sur LES SÉRIES ORTHOGONALES. Stefan Banach, Oeuvres volume I

Comité de rédaction: A. Alexiewicz, M. Altman, S. Hartman, E. Marczewski, S. Mazur, W. Orlicz, R. Sikorski et H. Steinhaus Front Page of Volume I, p.1-4 Tables des Matières, p.5-7 Préface, p.9-10 Stefan Banach (30. III. 1892 - 31. VIII. 1945), p.11-12 H. Steinhaus: STEFAN BANACH, p.13-22 Publications de Stefan Banach, p.23-30 S. Banach, H. Steinhaus: SUR LA CONVERGENCE EN MOYENNE DE SÉRIES DE FOURIER, p.31-39 S. Banach: SUR LA VALEUR MOYENNE DES FONCTIONS ORTHOGONALES, p.40-46 S. Banach: SUR L'ÉQUATION...

Page 1

Download Results (CSV)