Currently displaying 1 – 6 of 6

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Minimax nonparametric prediction

Maciej Wilczyński — 2001

Applicationes Mathematicae

Let U₀ be a random vector taking its values in a measurable space and having an unknown distribution P and let U₁,...,Uₙ and V , . . . , V m be independent, simple random samples from P of size n and m, respectively. Further, let z , . . . , z k be real-valued functions defined on the same space. Assuming that only the first sample is observed, we find a minimax predictor d⁰(n,U₁,...,Uₙ) of the vector Y m = j = 1 m ( z ( V j ) , . . . , z k ( V j ) ) T with respect to a quadratic errors loss function.

Gamma minimax nonparametric estimation

Maciej Wilczyński — 2003

Applicationes Mathematicae

Let Y be a random vector taking its values in a measurable space and let z be a vector-valued function defined on that space. We consider gamma minimax estimation of the unknown expected value p of the random vector z(Y). We assume a weighted squared error loss function.

Recenzja książki "`Statystyczne funkcje decyzyjne "' autorstwa Profesora Ryszarda Magiery

Maciej Wilczyński — 2016

Mathematica Applicanda

W niniejszej  książce, przeznaczonej dla studentów i doktorantów kierunków matematycznych,  zawarto podstawy teorii wyznaczania optymalnych decyzji w problemach wnioskowania statystycznego.     Sposób  prezentacji  omawionego w książce materiału  sprawia, że może być ona adresowana także do osób, które wysłuchały wcześniej  wykładów z  teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, realizowanych  według standardowego  programu dla studiów politechnicznych lub uniwersyteckich.

Review of Lecture Notes "Applied Mathematical Statistics. Elements" by Ryszard Zieliński

Maciej Wilczyński — 2012

Mathematica Applicanda

The lecture notes under review concerns matters which in these kind of books are rarely discussed, such as the central role of alternative hypothesis in the problem of hypothesis testing or the issue of assessing the accuracy of point estimates using confidence interval. While one can argue about whether these issues are not discussed in other books, it certainly must agree with the author in a different matter. What distinguishes the script-reviewed many other books, is a way of presenting the...

Wpływ Profesora Stanisława Trybuły na rozwój teorii estymacji sekwencyjnej dla procesów stochastycznych

Ryszard MagieraMaciej Wilczyński — 2010

Mathematica Applicanda

 W artykule omówiono wkład Stanisława Trybuły w badania dotyczące sekwencyjnej estymacji dla procesów stochastycznych. Dwa jego artykuły, opublikowane w Dissertationes Mathematicae (1968, 1985), miały istotny wpływ na przyszły rozwój tej dziedziny i zainteresowały wielu statystyków matematyków. W artykule pokrótce omawiamy rezultaty uzyskane przez autorów zainspirowanych tymi dwoma fundamentalnymipracami Stanisława Trybuły.Słowa kluczowe: estymacja sekwencyjna, efektywny plan sekwencyjny, proces...

Page 1

Download Results (CSV)