Currently displaying 1 – 16 of 16

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Reflections on generalization as an important question of mathematical education

Marianna CiosekBożena Rożek — 2012

Didactica Mathematicae

This article summarizes the third bi-annual conference in the series Chil-dren’s Mathematical Education (CME)1, held from the 2nd of July tillthe 5th of July 2012, in Rzeszów, Poland. It was organized with scientific andadministrative support by the University of Rzeszów, under the chairmanshipof Ewa Swoboda. The theme of the conference was Generalization in mathematicsat all educational levels.

Różne rodzaje myślenia w rozwiązywaniu problemów matematycznych

Marianna CiosekTadeusz RatusinskiStefan Turnau — 2017

Didactica Mathematicae

W artykule zamieszczono siedem autentycznych rozumowań, uzyskanych oduczniów szkoły średniej oraz studenta studiów doktoranckich z matematykiw wyniku obserwacji ich pracy nad rozwiązaniem zadania. Każda z tych osóbrozwiązywała jedno z czterech zadań, wśród których jedno to standardowezadanie z geometrii analitycznej, a trzy pozostałe to zadania otwarte – każdeo innej strukturze logicznej. Opisane rozumowania są analizowane przezpryzmat wprowadzonej przez Profesor Zofię Krygowską typologii rodzajówmyślenia...

Jak studenci matematyki oceniają poprawność dowodu matematycznego

Marianna CiosekAnna Katarzyna ŻeromskaDušan Šveda — 2017

Didactica Mathematicae

Artykuł prezentuje wyniki badania umiejętności oceniania poprawności dowodówmatematycznych przez 74 studentów matematyki (polskich i słowackich)– przyszłych nauczycieli matematyki. Badani mieli za zadanie zapoznaćsię z dwoma autentycznymi rozumowaniami pochodzącymi od innych studentówmatematyki (S1 i S2), uznanymi przez ich autorów za dowody pewnegotwierdzenia. Obydwa rozumowania były błędne, choć każde z innego powodu.Analiza zebranego materiału badawczego była nastawiona na zidentyfikowaniei scharakteryzowanie...

Page 1

Download Results (CSV)