Currently displaying 1 – 3 of 3

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Singular Solutions with Exponential Growth for the (3+1)-D Wave Equation Сингулярни решения с експоненциален ръст за четиримерното вълново уравнение

Popivanov, NedyuPopov, TodorScherer, Rudolf — 2011

Union of Bulgarian Mathematicians

Недю И. Попиванов, Тодор П. Попов, Рудолф Шерер - Разглеждат се четиримерни гранични задачи за нехомогенното вълново уравнение. Те са предложени от М. Протер като многомерни аналози на задачата на Дарбу в равнината. Известно е, че единственото обобщено решение може да има силна степенна особеност само в една гранична точка. Тази сингулярност е изолирана във върха на характеристичния конус и не се разпространява по конуса. Друг аспект на проблема е, че задачата не е фредхолмова, тъй като има безкрайномерно...

Page 1

Download Results (CSV)