Currently displaying 1 – 19 of 19

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

.

Stefan Turnau — 2003

Didactica Mathematicae

The article contains no abstract

.

Stefan Turnau — 1998

Didactica Mathematicae

The article contains no abstract

.

Stefan Turnau — 1992

Didactica Mathematicae

The article contains no abstract

.

Stefan Turnau — 2001

Didactica Mathematicae

The article contains no abstract

.

Stefan Turnau — 1992

Didactica Mathematicae

The article contains no abstract

.

Stefan Turnau — 1992

Didactica Mathematicae

The article contains no abstract

.

Stefan Turnau — 2005

Didactica Mathematicae

The article contains no abstract

Różne rodzaje myślenia w rozwiązywaniu problemów matematycznych

Marianna CiosekTadeusz RatusinskiStefan Turnau — 2017

Didactica Mathematicae

W artykule zamieszczono siedem autentycznych rozumowań, uzyskanych oduczniów szkoły średniej oraz studenta studiów doktoranckich z matematykiw wyniku obserwacji ich pracy nad rozwiązaniem zadania. Każda z tych osóbrozwiązywała jedno z czterech zadań, wśród których jedno to standardowezadanie z geometrii analitycznej, a trzy pozostałe to zadania otwarte – każdeo innej strukturze logicznej. Opisane rozumowania są analizowane przezpryzmat wprowadzonej przez Profesor Zofię Krygowską typologii rodzajówmyślenia...

Page 1

Download Results (CSV)