Currently displaying 1 – 5 of 5

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Idea czynnościowego wprowadzania pojęć geometrii elementarnej z pomocą kursu e-learningowego

Magdalena KucioTadeusz Ratusiński — 2009

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

The present article introduces a didactic proposal of supporting the process of teaching mathematics with blended learning. The authors discuss both benefits and dangers of this idea. Also, the concept of functional method of teaching mathematics is brought closer, as it is naturally inscribed in the concept of blended learning. In the second part of the article, the authors describe the materials processed for employment of the discussed foundation in teaching elementary geometry. Estimate of efficiency...

Różne rodzaje myślenia w rozwiązywaniu problemów matematycznych

Marianna CiosekTadeusz RatusinskiStefan Turnau — 2017

Didactica Mathematicae

W artykule zamieszczono siedem autentycznych rozumowań, uzyskanych oduczniów szkoły średniej oraz studenta studiów doktoranckich z matematykiw wyniku obserwacji ich pracy nad rozwiązaniem zadania. Każda z tych osóbrozwiązywała jedno z czterech zadań, wśród których jedno to standardowezadanie z geometrii analitycznej, a trzy pozostałe to zadania otwarte – każdeo innej strukturze logicznej. Opisane rozumowania są analizowane przezpryzmat wprowadzonej przez Profesor Zofię Krygowską typologii rodzajówmyślenia...

O roli prac dyplomowych z dydaktyki matematyki w kształceniu przyszłych nauczycieli matematyki

Joanna MajorBożena Olik-PawlikTadeusz RatusińskiLidia Zaręba — 2017

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

In the training process of students – future teachers of mathematics, an important role is played by, among others, participation in the diploma seminar, during which the student (being at the final stage of studies)is tasked with preparing a bachelor’s or master’s thesis. This dissertation may be purely mathematical in nature or refer to problems in didactics of mathematics. The article aims to develop and illustrate some thoughts from previous works of the authors (Zaręba, 2009; Major, Olik-Pawlik,...

Wybrane uwagi na temat roli zadań matematycznych w procesie nauczania-uczenia się matematyki

Joanna MajorBożena Olik-PawlikTadeusz RatusińskiLidia Zaręba — 2016

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

The paper presents the comments relating to the role of tasks in theprocess of teaching and learning of mathematics in the context of educationof students studying to become teachers. In the considerations part, referencewas made to the fragments of undergraduate and postgraduate works, madeat seminars of didactics of mathematics.

Page 1

Download Results (CSV)