Currently displaying 1 – 20 of 38

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Porozumění Dudeneyho přívěsku a dělení obrazců

Vlastimil Dlab — 2016

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek se zabývá dělením rovinných mnohoúhelníků na konečný počet částí, z nichž lze sestavit jiné, předem zvolené mnohoúhelníky. Úvodní část je věnována historii těchto disekcí a důkazu Wallaceovy–Bolyaiovy–Gerwienovy věty, podle které lze mezi sebou transformovat libovolné dva mnohoúhelníky o stejném obsahu. Hlavním tématem článku je tzv. Dudeneyho přívěsek, tj. rozdělení rovnostranného trojúhelníku na čtyři části, z nichž lze složit čtverec. Dudeneyho konstrukce je i po sto letech od svého objevu...

Page 1 Next

Download Results (CSV)