Currently displaying 1 – 3 of 3

Showing per page

Order by Relevance | Title | Year of publication

Když se matematika potká s biologií: matematická ekologie

Vlastimil Křivan — 2017

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek se zabývá některými aplikacemi matematiky v ekologii. V historickém kontextu ukazuje, že jednak teoretické základy populační a evoluční ekologie využívají matematické metodologie založené na diferenciálních či diferenčních rovnicích, jednak ekologické problémy motivují vznik nových matematických disciplín, jako je např. evoluční teorie her.

Page 1

Download Results (CSV)