Introduction to digital computers. Part I: A survey of computer types

Morton Nadler

Aplikace matematiky (1957)

 • Volume: 02, Issue: 6, page 409-423
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Nadler, Morton. "Úvod do číslicových počítačů. Část 1: Přehled typů počítačů.." Aplikace matematiky 02.6 (1957): 409-423. <http://eudml.org/doc/14041>.

@article{Nadler1957,
author = {Nadler, Morton},
journal = {Aplikace matematiky},
keywords = {numerical analysis},
language = {cze},
number = {6},
pages = {409-423},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {Úvod do číslicových počítačů. Část 1: Přehled typů počítačů.},
url = {http://eudml.org/doc/14041},
volume = {02},
year = {1957},
}

TY - JOUR
AU - Nadler, Morton
TI - Úvod do číslicových počítačů. Část 1: Přehled typů počítačů.
JO - Aplikace matematiky
PY - 1957
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 02
IS - 6
SP - 409
EP - 423
LA - cze
KW - numerical analysis
UR - http://eudml.org/doc/14041
ER -

References

top
 1. V. Hruška, Počet grafický a graficko-mechanický, Praha 1952. (1952) MR0058301
 2. F. A. Willers, Mathematische Maschinen und Instrumente, Berlin 1953. (1953) MR0055053
 3. Stroje na zpracování informací, sb. I, Praha 1953. (1953) 
 4. Н. Е. Корбинский., Математические машины непрерывного действия, Москва 1954. (1954) Zbl0995.90535
 5. Korn, Korn, Electronic Analog Computers, New York 1952. (1952) Zbl0049.09307
 6. V. Bush, The Differential Analyzer, Journal of the Franklin Institute 1931. (1931) Zbl0003.26805
 7. Прошко, Приборы для определения корней системы лилейных управлений, Успехи матем. наук 1946. (1946) Zbl1024.20502
 8. Glubrecht, Elektrisches Rechengerät für Gleichungen höheren Grades, Z. Angew. Phys. 1950. (1950) 
 9. M. Šafránek, Československé modely elektrárenských sítí, Stroje na zpracování informací, sb. III, Praha 1955. (1955) MR0096386
 10. J. M. Marek, Odporový analogon diferenční sítě na řešení rovnice, Stroje na zpracování informací, sb. IV, Praha 1956. (1956) 
 11. A. Svoboda, Computing Mechanisms and Linkages, New York 1948. (1948) MR0023602
 12. А. Ию Китов, Электронные цифровые машины, Москва 1956. (1956) Zbl0995.90522
 13. Booth, Booth, Automatic Digital Computers, London 1953. (1953) 
 14. T. E. Wall, Electronic Computers, London 1956. (1956) 
 15. Aiken, Hopper, The Automatic Sequence Controlled Calculator, Electrical Engineering 65 (1946). (1946) Zbl0061.29709MR0016679
 16. Stroje na zpracování informací, sb. I, Praha 1953. (1953) 
 17. Wilkes, Wheeler, Gill, The Preparation of Programs for an Electronic Digital Computer, Cambridge 1951. (1951) 
 18. M. Palevsky, The Design of tho Bendix Digital Differential Analyser, Ргоc IRE, Oct. 1953. (1953) 
 19. M. Valach, Převod čísel ze soustavy zbytkových tříd do polyadické soustavy změnou měřítka a periody, Stroje na zpracováni informací, sb. IV, Praha 1956. (1956) 
 20. A. Wakulicz, [unknown], Přednáška v Ústavu matematických strojů. Zbl1165.65069
 21. [unknown], Реферативный журнал Электротехника. 1956, реферат Но. 20468. (1956) Zbl0995.90522
 22. Ю. 3. Цыпкип,, Переходные и установившиеся процессы в импульсных цепях, Москва 1951. (1951) Zbl0044.16004
 23. Charnes, Cooper, Henderson, Introduction to Linear Programming, New York 1953. (1953) Zbl0050.36806
 24. Symposium on thу Impact of Computers on Science and Society, IHK Trans. on Electronic Computers, Sept. 1956. (1956) 
 25. A. A. Дородницын, Вычислительный центр академии наук СССР, Вестник АН. 1, 1957. (1957) Zbl0995.90594
 26. [unknown], Podle nepublikované práce Ústavu matematických strojů. 
 27. J. Raichl, Řešení jistého problému z meteorologie stroji na zpracování děrných štítků, Stroje na zpracování informací, sb. III, Praha 1955. (1955) MR0095730
 28. Newell, Simon, The Logic Theory Machine, IRE Trans. on Information Theory, Sept. 1956. (1956) 
 29. Rochester, al, Tests on a Cell Assembly Theory of the Action of the Brain, Using a Large Digital Computer, IRE Trans. on Information Theory, Sept. 1956. (1956) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.