Solution ot the first boundary value problem in the elasticity theory for the excentric annulus

Jaroslav Fuka

Aplikace matematiky (1958)

 • Volume: 03, Issue: 1, page 45-66
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Fuka, Jaroslav. "Řešení prvního problému pružnosti v excentrickém mezikruží." Aplikace matematiky 03.1 (1958): 45-66. <http://eudml.org/doc/14048>.

@article{Fuka1958,
author = {Fuka, Jaroslav},
journal = {Aplikace matematiky},
keywords = {elasticity; plasticity},
language = {cze},
number = {1},
pages = {45-66},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {Řešení prvního problému pružnosti v excentrickém mezikruží},
url = {http://eudml.org/doc/14048},
volume = {03},
year = {1958},
}

TY - JOUR
AU - Fuka, Jaroslav
TI - Řešení prvního problému pružnosti v excentrickém mezikruží
JO - Aplikace matematiky
PY - 1958
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 03
IS - 1
SP - 45
EP - 66
LA - cze
KW - elasticity; plasticity
UR - http://eudml.org/doc/14048
ER -

References

top
 1. Н. И. Мусхелишвили, Некоторие основные задачи математической теории упругости, Москва 1949. (1949) Zbl1152.51302
 2. I. Babuška K. Rektorys F. Vyčichlo, Matematická theorie rovinné pružnosti, Praha 1955. (1955) MR0088181
 3. Ch. Loewner, 10.2140/pjm.1953.3.417, Pacific Journal of Mathematics, Vol. 3, No. 2, 1953, 417 - 436. (1953) Zbl0050.32306MR0055512DOI10.2140/pjm.1953.3.417
 4. V. Jarník, Integrální počet II, Praha 1955. (1955) 
 5. Я. С. Уфлянд, Биполярные координаты в теории упругости, Москва 1950. (1950) Zbl1157.76305
 6. České vysoké učení technické v Praxe, FIS, Laboratoř experimentální pružnosti. Zpráva č. 56-III-6., Fotoelasticimetrický výzkum tří případů kotoučů s otvory namáhanými vnitřním přetlakem 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.