On tests of statistical hypotheses by gauging with respect to two limits

Zdeněk Režný

Aplikace matematiky (1959)

 • Volume: 04, Issue: 4, page 290-302
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Režný, Zdeněk. "Skupinové testy statistických hypotéz podle dvou kontrolních mezí." Aplikace matematiky 04.4 (1959): 290-302. <http://eudml.org/doc/14107>.

@article{Režný1959,
author = {Režný, Zdeněk},
journal = {Aplikace matematiky},
keywords = {statistics},
language = {cze},
number = {4},
pages = {290-302},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {Skupinové testy statistických hypotéz podle dvou kontrolních mezí},
url = {http://eudml.org/doc/14107},
volume = {04},
year = {1959},
}

TY - JOUR
AU - Režný, Zdeněk
TI - Skupinové testy statistických hypotéz podle dvou kontrolních mezí
JO - Aplikace matematiky
PY - 1959
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 04
IS - 4
SP - 290
EP - 302
LA - cze
KW - statistics
UR - http://eudml.org/doc/14107
ER -

References

top
 1. Stevens, Control by Gauging, Journal of the Royal Statistical Society, Ser. B, vol. X, No 1, 1948, pp. 54-98. (1948) Zbl0033.08202
 2. Sedláček, Neparametrické jakostní třídění, Výzkumná zpráva VT-Z-5216, Praha 1952. (1952) 
 3. Režný, Skupinová metoda statistické regulace měřitelného znaku, Výzkumná zpráva VÚTT-57-01016, Praha 1957. (1957) 
 4. Fraser, Nonparamotric Methods in Statistics, John Wiley & Sons, New York 1957. (1957) 
 5. ČSN O1 0265, Statistická regulace 
 6. Hrabák, Zařízení pro mechanisaci statistické regulace metodou skupinovou, Vý- zkumná zpráva VÚTT-56-01030, Praha 1956. (1956) 
 7. Hrabák, Osvald, Způsob a zařízení pro mechanisaci statistické skupinové metody, Výzkumná zpráva VÚTT-57-01017, Praha 1957. (1957) 
 8. Sedláček, Statistické metody vymezování základní dynamické únosnosti ložisek se zaměřením na zkracování zkoušek životnosti, Výzkumná zpráva SVÚTT-58-01005, Praha 1958. (1958) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.