Fundamental principles of analogue computers

Stanislav Maloň

Aplikace matematiky (1960)

 • Volume: 05, Issue: 4, page 247-271
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Maloň, Stanislav. "O základních principech analogových matematických strojů." Aplikace matematiky 05.4 (1960): 247-271. <http://eudml.org/doc/14143>.

@article{Maloň1960,
author = {Maloň, Stanislav},
journal = {Aplikace matematiky},
keywords = {numerical analysis},
language = {cze},
number = {4},
pages = {247-271},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {O základních principech analogových matematických strojů},
url = {http://eudml.org/doc/14143},
volume = {05},
year = {1960},
}

TY - JOUR
AU - Maloň, Stanislav
TI - O základních principech analogových matematických strojů
JO - Aplikace matematiky
PY - 1960
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 05
IS - 4
SP - 247
EP - 271
LA - cze
KW - numerical analysis
UR - http://eudml.org/doc/14143
ER -

References

top
 1. Кобринский Н. Е., Математические машины непрерывного действия, Москва 1954. (1954) Zbl0995.90535
 2. Hruška V., Počet grafický a graficko-mechanický, Praha 1952. (1952) MR0058301
 3. Лебедев A. H., Счетно-решающие устройства, Москва 1958. (1958) Zbl0995.62501
 4. Trnka Z., Servomechanismy, Praha 1954. (1954) 
 5. Pěnka V., Tichý Č., Elektronický analogový počítač, I. a II. díl. Bratislava 1958. (1958) 
 6. Trnka Z., Teoretická elektrotechnika, Praha 1956. (1956) 
 7. Stěpanov V. V., Kurs diferenciálních rovnic, Praha 1950. (1950) 
 8. Svoboda A., Lineární analysátor v Československu, Československý časopis pro fysiku, 1 (1951), 10. Praha. (1951) 
 9. Černý V., Marek A., Použití metody mmimisace součtu absolutních hodnot residuí ke kompensaci ztrátových výkonů u lineárního analysátoru s proudovými měniči, Stroje na zpracování informací, sborník VI, Praha 1958. (1958) 
 10. Shannon C. E., Mathematical theory of the diferencial analyser, Journ. Math. Phys., Vol. XX, 1942. (1942) 
 11. Gait J. J., Nutter J. C., Tridac - a research flight simulator, Electronic Engineering, 9 a 10, 1956. (1956) 
 12. Wurzfeld V., Analogový stroj na řešení algebraických rovnic vyšších stupňů, Stroje na zpracování informací, sborník III, Praha 1955. (1955) 
 13. Matyáš J., Rozbor přesnosti elektronických diferenciálních analysátorů, Stroje na zpracování informací, sborník V, Praha 1957. (1957) 
 14. Цифровые дифференциальные анализаторы, Сборник переводов с английского. Москка 1959. (1959) Zbl1047.90504

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.