A contribution to the study of singular points in photoelasticity

Hana Švecová

Aplikace matematiky (1960)

 • Volume: 05, Issue: 6, page 401-411
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Švecová, Hana. "Poznámka k vyšetřování singulárních bodů ve fotoelasticimetrii." Aplikace matematiky 05.6 (1960): 401-411. <http://eudml.org/doc/14156>.

@article{Švecová1960,
author = {Švecová, Hana},
journal = {Aplikace matematiky},
keywords = {theoretical physics; mechanics of solids; theoretical physics, mechanics of solids.},
language = {cze},
number = {6},
pages = {401-411},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {Poznámka k vyšetřování singulárních bodů ve fotoelasticimetrii},
url = {http://eudml.org/doc/14156},
volume = {05},
year = {1960},
}

TY - JOUR
AU - Švecová, Hana
TI - Poznámka k vyšetřování singulárních bodů ve fotoelasticimetrii
JO - Aplikace matematiky
PY - 1960
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 05
IS - 6
SP - 401
EP - 411
LA - cze
KW - theoretical physics; mechanics of solids; theoretical physics, mechanics of solids.
UR - http://eudml.org/doc/14156
ER -

References

top
 1. I. Babuška, K. Rektorys, F. Vyčichlo, Matematická teorie rovinné pružnosti;, Praha 1955. (1955) MR0088181
 2. M. И. Мусхелишвили, Некоторые основные задачи математической теории упругости;, Москва 1949. (1949) Zbl1152.51302
 3. M. Milbauer, Fotoelasticimetrie a její použití v praxi;, Praha 1953. (1953) 
 4. A. Pirard, La Photoélasticité;, Paris 1949. (1949) 
 5. Sborník k osmdesátým narozeninám akademika Františka Kloknera;, Praha 1953. (1953) 
 6. H. Švecová, Zobecnění vět o kořenech analytických funkcí;, Časopis pro pěstování matematiky 85 (1960), 418-438. (1960) MR0147624

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.