The stress and deformation of homogeneous transversally isotropic halfspace with uniform presure load on the rectangular area on the surface

Vratislav Kafka

Aplikace matematiky (1962)

 • Volume: 07, Issue: 1, page 37-50
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Kafka, Vratislav. "Napjatost a deformace homogenního poloprostoru transversálně isotropního při rovnoměrném zatížení povrchu v obdélníkově ploše." Aplikace matematiky 07.1 (1962): 37-50. <http://eudml.org/doc/14204>.

@article{Kafka1962,
author = {Kafka, Vratislav},
journal = {Aplikace matematiky},
keywords = {mechanics of solids},
language = {cze},
number = {1},
pages = {37-50},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {Napjatost a deformace homogenního poloprostoru transversálně isotropního při rovnoměrném zatížení povrchu v obdélníkově ploše},
url = {http://eudml.org/doc/14204},
volume = {07},
year = {1962},
}

TY - JOUR
AU - Kafka, Vratislav
TI - Napjatost a deformace homogenního poloprostoru transversálně isotropního při rovnoměrném zatížení povrchu v obdélníkově ploše
JO - Aplikace matematiky
PY - 1962
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 07
IS - 1
SP - 37
EP - 50
LA - cze
KW - mechanics of solids
UR - http://eudml.org/doc/14204
ER -

References

top
 1. Brilla J., Anizotropické stěny, SAV-Bratislava, 1958. (1958) 
 2. Brilla J., Napätia okolo otvorov od objemových sil, Stav. čas. SAV, II, 2, 1954. (1954) 
 3. Kafka V., Der Spannungszustand einer am Rande belasteten orthotropen Halbebene, Acta technica ČSAV, 1957, No 1 a 2. (1957) 
 4. Лехницкий С. Г., Анизотропные пластинки, Москва 1957. (1957) Zbl0995.90594
 5. Fridman M. M., Matematická teorie pružnosti anizotropního prostředí, Sovětská věda, Matem. Fyzika, III, 1, 1951. (1951) 
 6. Лехницкий С. Г., Теория упругости анизотропного тела, Москва 1950. (1950) Zbl1157.76305
 7. Elliot H. A., 10.1017/S0305004100024531, Proc. Cambr. Phil. Soc. 44 (1948), 522. (1948) MR0026530DOI10.1017/S0305004100024531
 8. Elliot H. A., 10.1017/S0305004100025305, Proc. Cambr. Phil. Soc. 45 (1949), 621. (1949) MR0032414DOI10.1017/S0305004100025305
 9. Shield R. T., 10.1017/S0305004100026748, Proc. Cambr. Phil. Soc. 47 (1951), 401. (1951) MR0041651DOI10.1017/S0305004100026748
 10. Kafka V., Teorie pružnosti vrstevnatého prostředí, Kand. disertační práce podaná v ČSAV-ÚTAM v srpnu 1956. Neuveřejněno. (1956) 
 11. Kafka V., Der Spannungszustand in einem geschichteten Medium, Acta technica ČSAV, 1957, No 3. (1957) 
 12. Kafka V., Přibližné metody řešení napjatosti v mnohovrstvých tělesech, Výzkumná zpráva Ústavu teor. a aplikované mechaniky ČSAV, 1961. (1961) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.