Cost minimization in multiparameter estimation

Jaroslav Hájek

Aplikace matematiky (1962)

 • Volume: 07, Issue: 6, page 405-425
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Hájek, Jaroslav. "Minimalisace nákladů při dosažení předepsané přesnosti současně u několika odhadů." Aplikace matematiky 07.6 (1962): 405-425. <http://eudml.org/doc/14239>.

@article{Hájek1962,
author = {Hájek, Jaroslav},
journal = {Aplikace matematiky},
keywords = {statistics},
language = {cze},
number = {6},
pages = {405-425},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {Minimalisace nákladů při dosažení předepsané přesnosti současně u několika odhadů},
url = {http://eudml.org/doc/14239},
volume = {07},
year = {1962},
}

TY - JOUR
AU - Hájek, Jaroslav
TI - Minimalisace nákladů při dosažení předepsané přesnosti současně u několika odhadů
JO - Aplikace matematiky
PY - 1962
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 07
IS - 6
SP - 405
EP - 425
LA - cze
KW - statistics
UR - http://eudml.org/doc/14239
ER -

References

top
 1. T. Dalenius, Sampling in Sweden, Contributions to the Methods and Theories of Sample Survey Practice, Almqvist and Wiksell, Stockholm, 1957. (1957) Zbl0087.14003MR0124960
 2. J. Hájek, Teorie pravděpodobnostního výběru s aplikacemi na výběrová šetření, Nakl. ČSAV, Praha, 1960. (1960) MR0130784
 3. D. Blackwell M. A. Girshick, Theory of Games and Statistical Decisions, New York - John Wilcy, London - Chapman and Hall. Ruský překlad: Теория игр и статистических решений. Изд. иностр. лит., Москва, 1958. (1958) 
 4. J. D. Williams, The compleat strategyst, Mc Graw-Hill, New York, London, Toronto, 1954. Ruský překlad: Совершенный стратег. Изд. сов. радио, Moskva, 1960. (1954) Zbl0057.35203
 5. Svein Nordbotten, Allocation in Stratified Sampling by Means of Linear Programming, Skandivisk Aktuarietidskrift, 1956. (1956) MR0083242
 6. J. Kozák, Užití víceúčelových výběrů v podmínkách socialistické státní statistiky, (se zvláštním zaměřením na statistiku zemědělskou). Kandidátská disertace, ÚÚSKS, 1961. (1961) 
 7. Littelwood, Hardy, Pólya, Inequalities, Cambridge, University Press, 1934. (1934) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.