Solution of signal flow graphs by a matrix method

Vít Jelínek

Aplikace matematiky (1963)

 • Volume: 08, Issue: 1, page 55-63
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Jelínek, Vít. "Řešení grafů signálových toků maticovou metodou." Aplikace matematiky 08.1 (1963): 55-63. <http://eudml.org/doc/14249>.

@article{Jelínek1963,
author = {Jelínek, Vít},
journal = {Aplikace matematiky},
keywords = {classical field theory; relativity theory},
language = {cze},
number = {1},
pages = {55-63},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {Řešení grafů signálových toků maticovou metodou},
url = {http://eudml.org/doc/14249},
volume = {08},
year = {1963},
}

TY - JOUR
AU - Jelínek, Vít
TI - Řešení grafů signálových toků maticovou metodou
JO - Aplikace matematiky
PY - 1963
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 08
IS - 1
SP - 55
EP - 63
LA - cze
KW - classical field theory; relativity theory
UR - http://eudml.org/doc/14249
ER -

References

top
 1. Tuero M., Metoda grafů signálových toků, Slabopr. Obz. 20 (1959), čís. 10, str. 608-615. (1959) 
 2. Jelínek V., Příspěvek k obecné theorii zpětné vazby - theorie a použití kombinované negativní a positivní zpětné vazby, (diplomová práce). Přírodovědecká fakulta university v Brně, Brno 1959. (1959) 
 3. Schmidtmayer J., Maticový počet a jeho použití v elektrotechnice, SNTL, Praha 1954. (1954) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.