On the influence of a thin slab on the electromagnetic field of a circular conductor

Miloš Lánský

Aplikace matematiky (1963)

 • Volume: 08, Issue: 2, page 81-101
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Lánský, Miloš. "O vlivu tenké rovinné desky na elektromagnetické pole kruhového vodiče." Aplikace matematiky 08.2 (1963): 81-101. <http://eudml.org/doc/14253>.

@article{Lánský1963,
author = {Lánský, Miloš},
journal = {Aplikace matematiky},
keywords = {classical field theory; relativity theory},
language = {cze},
number = {2},
pages = {81-101},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {O vlivu tenké rovinné desky na elektromagnetické pole kruhového vodiče},
url = {http://eudml.org/doc/14253},
volume = {08},
year = {1963},
}

TY - JOUR
AU - Lánský, Miloš
TI - O vlivu tenké rovinné desky na elektromagnetické pole kruhového vodiče
JO - Aplikace matematiky
PY - 1963
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 08
IS - 2
SP - 81
EP - 101
LA - cze
KW - classical field theory; relativity theory
UR - http://eudml.org/doc/14253
ER -

References

top
 1. E. C. Titchmarsh, Introduction to the Theory of Fourier Integrals, Oxford 1948. (1948) 
 2. V. Jarník, Diferenciální počet, NČSAV, Praha 1953. (1953) 
 3. V. Jarník, Integrální počet II, NČSAV, Praha 1955. (1955) 
 4. J. Hák, Eisenlose Drosselspulen, K. F. Koehler Verlag, Leipzig 1938. (1938) 
 5. V. Petržilka M. Šafrata, Elektřina a magnetismus, Praha. 
 6. F. Ollendorf, Die Rückwirkung flächenhafter Leiter auf das magnetische Feld von Špulen, E. N. T. 1929, Band 6, Heft 12, 479-500. (1929) 
 7. E. Langer, Rozlišování materiálů a zjišťování trhlin indukční methodou, Elektrotechn. svaz českosl., Praha 1947. (1947) 
 8. A. Grey G. B. Mathews, A Treatise on Bessel Functions and Their Applications to Physics, 1931, ruský překlad Moskva 1953. (1953) 
 9. V. A. Ditkin P. I. Kuzněcov, Příručka operátorového počtu. Základy theorie a tabulky operátorů, Překlad z ruštiny, NČSAV, Praha 1954. (1954) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.