Analysis of steady state electric circuits by a digital computer

Daniel Mayer; Stanislav Kořínek

Aplikace matematiky (1964)

 • Volume: 09, Issue: 1, page 48-75
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Mayer, Daniel, and Kořínek, Stanislav. "Analýsa elektrických obvodů v ustáleném stavu pomocí samočinného číslicového počítače." Aplikace matematiky 09.1 (1964): 48-75. <http://eudml.org/doc/14288>.

@article{Mayer1964,
author = {Mayer, Daniel, Kořínek, Stanislav},
journal = {Aplikace matematiky},
keywords = {analysis of steady state electric circuits},
language = {cze},
number = {1},
pages = {48-75},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {Analýsa elektrických obvodů v ustáleném stavu pomocí samočinného číslicového počítače},
url = {http://eudml.org/doc/14288},
volume = {09},
year = {1964},
}

TY - JOUR
AU - Mayer, Daniel
AU - Kořínek, Stanislav
TI - Analýsa elektrických obvodů v ustáleném stavu pomocí samočinného číslicového počítače
JO - Aplikace matematiky
PY - 1964
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 09
IS - 1
SP - 48
EP - 75
LA - cze
KW - analysis of steady state electric circuits
UR - http://eudml.org/doc/14288
ER -

References

top
 1. Mayer D., Analysa elektrických obvodů maticovým počtem, (Vyjde v NČSAV.) 
 2. Mayer D., Kořínek S., Analysa elektrických obvodů na samočinném počítacím stroji, Sborník výtahu referátů přednesených na II. konferenci o teorii elektrických obvodů, ÚRE, Praha, 4.-9, 9. 1961. (1961) 
 3. Základy programování a obsluhy samočinného počítače National Elliott 803, (1. a 2. díl). Kancelářské stroje, n. р., Výzkumné výpočtové středisko, Praha 1961. (1961) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.