Vibration of structures with beams of variable cross section. I

Vladimír Fiřt

Aplikace matematiky (1965)

 • Volume: 10, Issue: 1, page 15-30
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Fiřt, Vladimír. "Kmitání konstrukcí s pruty proměnného průřezu. I." Aplikace matematiky 10.1 (1965): 15-30. <http://eudml.org/doc/14329>.

@article{Fiřt1965,
author = {Fiřt, Vladimír},
journal = {Aplikace matematiky},
language = {cze},
number = {1},
pages = {15-30},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {Kmitání konstrukcí s pruty proměnného průřezu. I},
url = {http://eudml.org/doc/14329},
volume = {10},
year = {1965},
}

TY - JOUR
AU - Fiřt, Vladimír
TI - Kmitání konstrukcí s pruty proměnného průřezu. I
JO - Aplikace matematiky
PY - 1965
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 10
IS - 1
SP - 15
EP - 30
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/14329
ER -

References

top
 1. Kožešník J., Dynamika strojů, SNTL, Praha 1958. (1958) 
 2. Koloušek V., Dynamika stavebních konstrukcí II, SNTL, Praha 1956. (1956) 
 3. Nowacki W., Dynamika budowli, ARKADY, Warszawa 1961. (1961) 
 4. Timoshenko S., Vibration Problems in Engineering, D. Van Nostrand Company Inc., New York 1955. (1955) 
 5. Чудновский В. Г., Методы расчета колебаний и устойчивости стержневых систем, Изд. АН УССР, Киев 1952. (1952) Zbl1145.11324
 6. Смирнов А. Ф., Устойчивость и колебания сооружений, Трансжелдориздат, Москва 1958. (1958) Zbl0995.62501
 7. Koloušek V., Dynamics of Continuous Structures with Repeated Elements, Sixth Congress of the IABSE, Final Report, Stockholm 1960. (1960) 
 8. Koloušek V., Recherche dynamique des systèmes constitués par des barres non prismatiques, Rapports du Colloque I, Mesure et interprétation des éffets dynamiques et vibrations des constructions. RILEM, Budapest 1963. (1963) 
 9. Krynicky E., Mazurkiewicz Z., 10.1115/1.3640595, Journal of Aplied Mechanics, Semptember 1962. (1962) DOI10.1115/1.3640595
 10. Fiřt V., Vyšetřování vlastního kmitání obloukových mostů na samočinných počítačích, Sborník z konference ,,Súčasné problémy železobetonových a predpätých mostóv" konané 1.-5. října 1962 ve Smolenicích, V SAV, Bratislava 1965. (1962) 
 11. Fiřt V., Stabilité et vibration propre des ponts et charpentes, Memoires 23, AIPC, Curich 1963. (1963) 
 12. Stěpanov V. V., Kurs diferenciálních rovnic, (překlad z ruštiny). Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1952. (1952) 
 13. Sobotka Z., Fiřt V., Účinky náhlého zatížení nosníků a desek při plastických přetvořeních, referát přednesený na konferenci „Dynamika strojů" konané 29. 10. až 31. 10. 1963 v Liblicích, Strojnícky časopis, V SAV, 1965. (1963) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.