Solution of some engineering problems by dimensional vector representation method in 4 P

Jozef Klimčík

Aplikace matematiky (1969)

 • Volume: 14, Issue: 4, page 259-277
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Klimčík, Jozef. "Riešenie niektorých technických problemov pomocou kótovane-vektorovej zobrazovacej metody v $^4P$." Aplikace matematiky 14.4 (1969): 259-277. <http://eudml.org/doc/14602>.

@article{Klimčík1969,
author = {Klimčík, Jozef},
journal = {Aplikace matematiky},
language = {slo},
number = {4},
pages = {259-277},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {Riešenie niektorých technických problemov pomocou kótovane-vektorovej zobrazovacej metody v $^4P$},
url = {http://eudml.org/doc/14602},
volume = {14},
year = {1969},
}

TY - JOUR
AU - Klimčík, Jozef
TI - Riešenie niektorých technických problemov pomocou kótovane-vektorovej zobrazovacej metody v $^4P$
JO - Aplikace matematiky
PY - 1969
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 14
IS - 4
SP - 259
EP - 277
LA - slo
UR - http://eudml.org/doc/14602
ER -

References

top
 1. Dalmann H., Einführung in eine Darstellende Geometrie des vierdimensionalen Raumes, Wissenschaftliche Zeitschrift der Fridrich-Schiller-Universität, Jena, Jahrgang 6, Heft 3/4, 1956/57, 211-217. (1956) 
 2. De Vries Hk., Die vierte Dimension, Ins Deutsche übertragen von R. Struik. Verlag von B. G. Teubner, Leipzig und Berlin, 1926. (1926) 
 3. Harant M., Kótovano-axonometrická zobrazovacia metoda vo štvorrozmernom euklidovskom priestore, Spisy, vyd. Přír. fak. MU, č. 379, Brno, 1956, 455-485. (1956) MR0096163
 4. Hilbert D., Grundlagen der Geometrie, Verlag und Druck von B. G. Teubner, Leipzig und Berlin, 1922. (1922) MR0177322
 5. Klíma J., Deskriptivní geometrie čtyřrozměrného prostoru, Sborník Vysoké školy technické v Brně, sv. XII., spis 44., Brno, 1938. (1938) 
 6. Klimčík J., Vektorové premietanie a jeho použitie, Aplikace matematiky, zv. 11., ČSAV, Praha, 1966, 467-477. (1966) 
 7. Klimčík J., Radzo V., Grafické zobrazenie kryštalochemických vzorcov halloyzitov a kaolinitu, Sborník vedeckých prác VŠT, zv. 2., Košice, 1966, 27-34. (1966) 
 8. Klimčík J., Diagram chemickej sústavy so štyrmi zložkami vo vektorovom premietaní a niektoré z jeho použití, Sborník vedeckých prác VŠT, zv. 1., Košice, 1967. (1967) 
 9. Klimčík J., Kótovane-vektorová zobrazovacia metoda v 4 P . Úlohy polohy, Sborník vedeckých prác VŠT, zv. 2., Košice, 1967. (1967) 
 10. Klimčík J., Radzo V., Grafické zobrazenie trojvrstevných silikátov, Sborník vedeckých prác VŠT, zv. 2., Košice 1967. (1967) 
 11. Klimčík J., Kopas M., Výhodné zostrojenie priestorového diagramu zliatiny s troma zložkami, Sborník vedeckých prác VŠT, zv. 2., Košice, 1967. (1967) 
 12. Klimčík J., Maligda J., Príspevok k použitiu pentasterickej súradnej sústavy vektorového premietania štvorrozmerného priestoru 4 P , Sborník vedeckých prác VŠT, zv. 1., Košice, 1967. (1967) 
 13. Методы начертательной геометрии и его приложения, Sborník statej pod redakciej N. F. Četveruchina, Moskva, 1955. (1955) Zbl1160.26300
 14. Nagy L., Úlohy polohy v kótovane-Mongeovom zobrazení v E 4 , Acta facul. rerum nat. UC, tom. IV., fasc. III.-V., Bratislava, 1959. (1959) 
 15. Schoute P. H., Mehrdimensionale Geometrie I, G. J. Göschensche Verlags-handlung, Leipzig, 1902. (1902) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.