On the use of some properties of Leontieff's matrices in their inversion

Markéta Nováková

Aplikace matematiky (1970)

 • Volume: 15, Issue: 2, page 125-132
 • ISSN: 0862-7940

Abstract

top
In this paper a combination of methods for inverting Leontieff's matrices is described. The main part of the paper is paragraph 4 where a new method for inverting quasitriangular matrices is derived.

How to cite

top

Nováková, Markéta. "On the use of some properties of Leontieff's matrices in their inversion." Aplikace matematiky 15.2 (1970): 125-132. <http://eudml.org/doc/14638>.

@article{Nováková1970,
abstract = {In this paper a combination of methods for inverting Leontieff's matrices is described. The main part of the paper is paragraph 4 where a new method for inverting quasitriangular matrices is derived.},
author = {Nováková, Markéta},
journal = {Aplikace matematiky},
keywords = {linear algebra; forms},
language = {eng},
number = {2},
pages = {125-132},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {On the use of some properties of Leontieff's matrices in their inversion},
url = {http://eudml.org/doc/14638},
volume = {15},
year = {1970},
}

TY - JOUR
AU - Nováková, Markéta
TI - On the use of some properties of Leontieff's matrices in their inversion
JO - Aplikace matematiky
PY - 1970
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 15
IS - 2
SP - 125
EP - 132
AB - In this paper a combination of methods for inverting Leontieff's matrices is described. The main part of the paper is paragraph 4 where a new method for inverting quasitriangular matrices is derived.
LA - eng
KW - linear algebra; forms
UR - http://eudml.org/doc/14638
ER -

References

top
 1. M. Fiedler V. Pták, On matrices with non-positive off-diagonal elements and positive principal minors, Czech. Math. J. 12 (87) 1962, Praha. (1962) MR0142565
 2. F. R. Gantmacher, Теория матриц, Издательство Наук, Москва, 1966. (1966) Zbl0136.00410
 3. S. J. Gass, Linear programming, Mac Graw Hill Book Company, New York, Toronto, London, 1958. (1958) Zbl0081.36702
 4. P. Liebl J. Sedláček, Umformung von Quadratmatrizen auf quasitrianguläre Form mit Mitteln der Graphentheorie, Apl. mat., sv. 11, 1 (1966), Praha. (1966) MR0195873
 5. P. Liebl M. Nováková, Die Sparspeicherung von Elementen der Matrix in dem Dekadischen Rechenautomat, Inf. Proc. Mach., No 13, 1967. (1967) 
 6. M. Nováková, Možnosti použití samočinných počítačů při řešení úloh z oboru lineárního programování, Podniková organisace sv. 16, 12, 1962. (1962) 
 7. M. Nováková, Die Orientierung in mehrdimensionalen Tabellen mit Hilfe von Ordnungszahlen, Wiss. Zeitschrift der Techn. Hochschule O. v. Guericke, Magdeburg, 5. Internat. Kol. über Elektr. Rechenmasch. u. ihren Einsatz, 1965. (1965) 
 8. M. Nováková, Inverze leontjevovské matice vysokého řádu na samočinném počítači, Ekon.-mat. obzor 4(1965). (1965) 
 9. M. Nováková, Loss of significant figures during the multiplication of approximative values, Inf. Proc. Mach., No. 12, 1966. (1966) 
 10. M. Nováková E. Outrata J. Svoboda J. Vlček, Řešení ekonomických úloh na samočinných počítačích, SNTL, Praha, 1966. (1966) 
 11. M. Nováková J. Vlček, Programování statických ekonomických modelů, Záv. zpr. č. 198, VÚMS, 1962. (198,) 
 12. O. Pokorná, Řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Přehled a srovnání metod, Str. na zprac. inf., Sbor. IV, NČSAV, Praha, 1956. (1956) 
 13. J. Raichl, Úsporné kódování matic vysokého řádu v samočinných počítačích, Str. na zprac. inf., Sbor. IV, NČSAV, Praha, 1956. (1956) 
 14. R. Stone J. Mates M. Bacharach, Input-Output Relationships, 1954-1966. Published for the Dept. of Appl. Econ., Univ. of Cambridge, by Chapman and Hall, 1963. (1966) 
 15. A. Nathan R. K. Even, The inversion of sparse matrices by a strategy derived form their graphs, Computer J., 10, No. 2, 1967. (1967) MR0214277

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.