Derivation of a formula to plot out the clothoide by the polar method and to estimate the error

Bruno Budinský; Zdeněk Novák

Aplikace matematiky (1971)

 • Volume: 16, Issue: 4, page 289-296
 • ISSN: 0862-7940

How to cite

top

Budinský, Bruno, and Novák, Zdeněk. "Die Ableitung einer Formel für die Polarabsteckung der Klothoide und die Fehlerveranschlagung." Aplikace matematiky 16.4 (1971): 289-296. <http://eudml.org/doc/14711>.

@article{Budinský1971,
author = {Budinský, Bruno, Novák, Zdeněk},
journal = {Aplikace matematiky},
language = {ger},
number = {4},
pages = {289-296},
publisher = {Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic},
title = {Die Ableitung einer Formel für die Polarabsteckung der Klothoide und die Fehlerveranschlagung},
url = {http://eudml.org/doc/14711},
volume = {16},
year = {1971},
}

TY - JOUR
AU - Budinský, Bruno
AU - Novák, Zdeněk
TI - Die Ableitung einer Formel für die Polarabsteckung der Klothoide und die Fehlerveranschlagung
JO - Aplikace matematiky
PY - 1971
PB - Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
VL - 16
IS - 4
SP - 289
EP - 296
LA - ger
UR - http://eudml.org/doc/14711
ER -

References

top
 1. Budinský, Kepr, Základy diferenciální geometrie s technickými aplikacemi, SNTL Praha, 1970. (1970) 
 2. Kasper, Schürba, Lorenz, Die Klothoide als Trasierungselement, 5. Aufl. Dümmlers Verlag, Bonn 1968. (1968) 
 3. Krumphanzl V., Inženýrská geodézie I, SNTL Praha, 1966. (1966) 
 4. Nádeník Z., Teorie rovinných křivek s aplikacemi v geodézii, Komunikační oblouky, ČSVTS, Praha 1961. (1961) 
 5. Nádeník Z., Odhad chyby u přibližných vzorců pro vytyčování bodů klotoidy pravoúhlými souřadnicemi od její obecné tečny, Geodet. a kartograf. sborník, sv. 8, 1962. (1962) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.