Prague mathematical, physical and astronomical rambles (Part 1)

Alena Šolcová; Michal Křížek

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2006)

 • Volume: 51, Issue: 3, page 217-230
 • ISSN: 0032-2423

How to cite

top

Šolcová, Alena, and Křížek, Michal. "Procházky Prahou matematickou, fyzikální a astronomickou (1. část)." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 51.3 (2006): 217-230. <http://eudml.org/doc/196996>.

@article{Šolcová2006,
author = {Šolcová, Alena, Křížek, Michal},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {3},
pages = {217-230},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists},
title = {Procházky Prahou matematickou, fyzikální a astronomickou (1. část)},
url = {http://eudml.org/doc/196996},
volume = {51},
year = {2006},
}

TY - JOUR
AU - Šolcová, Alena
AU - Křížek, Michal
TI - Procházky Prahou matematickou, fyzikální a astronomickou (1. část)
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2006
PB - Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists
VL - 51
IS - 3
SP - 217
EP - 230
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/196996
ER -

References

top
 1. Balada, F., Koutský, K., Rádl, J., Kalendář českých matematiků, Matematika ve škole III (1953), č. 6, 4. strana obálky. (1953) 
 2. Brod, M., Život plný bojů, Nakl. Franze Kafky, Praha 1994. (1994) 
 3. Horský, Z., Založení Karlova mostu a kosmologická symbolika Staroměstské mostecké věže, Staletá Praha IX, Panorama, Praha 1979, 197–212. (1979) 
 4. Horský, Z., Pražský orloj, Panorama, Praha 1988. (1988) 
 5. Koryta, J., Jaroslav Heyrovský and polarography, Physics and Prague, Academia, Praha 2005, 85–94. (2005) 
 6. Křížek, M., Somer, L., Šolcová, A., Jaká matematika se ukrývá v pražském orloji?, Matematika-fyzika-informatika 16 (2006/2007), 129–137. Viz též http://mat.fsv.cvut.cz/solcova. (2006) 
 7. Pasley, M., Franz Kafka & Max Brod, přátelství, korespondence, Hynek, Praha 1998. (1998) 
 8. Ruth, F., Kronika královské Prahy, Praha 1906 (faksimile Lidové noviny, Praha 1996). (1906) 
 9. Smutný, F., Rodina Wolfganga Pauliho, Ernst Mach a Praha, Čs. čas. fyz. A38 (1988), 632–638. (1988) 
 10. Smolík, F., Mathematikové v Čechách od založení university Pražské až do počátku tohoto století, Praha 1864. (1864) 
 11. Strohs, S., Josef Winternitz a teorie relativity, Filosofia, Praha 1995. (1995) 
 12. Šíma, Z., Astronomie a Klementinum, Národní knihovna ČR, Praha 2001, 2006. (2001) 
 13. Šofr, B., Vzpomínky na studium matematiky a fyziky na počátku minulého století, PMFA 49 (2004), 322–337. (2004) 
 14. Šolcová, A., Johannes Kepler — zakladatel nebeské mechaniky, Prometheus, Praha 2004. (2004) 
 15. Šolcová, A., Křížek, M., Nová pamětní deska na počest Alberta Einsteina, PMFA 44 (1999), 258–261. (1999) 
 16. Šolcová, A., Šolc, M., Profesor August Seydler, astronom, fyzik a humanista, PMFA 42 (1997), 188–209. (1997) 
 17. Štoll, I, Dopplerovský rok, PMFA 49 (2004), 89–94. (2004) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.