Polar propertiies of a system of conics having two double touching points with other two conics

Josef Klíma

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky (1927)

 • Volume: 056, Issue: 1, page 24-35
 • ISSN: 1802-114X

How to cite

top

Klíma, Josef. "Polárné vlastnosti soustavy kuželoseček, dotýkajících se dvojnásob dvou kuželoseček, a z toho plynoucí konstrukce kuželoseček." Časopis pro pěstování matematiky a fysiky 056.1 (1927): 24-35. <http://eudml.org/doc/19704>.

@article{Klíma1927,
author = {Klíma, Josef},
journal = {Časopis pro pěstování matematiky a fysiky},
language = {cze},
number = {1},
pages = {24-35},
publisher = {Jednota československých matematiků a fysiků Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists},
title = {Polárné vlastnosti soustavy kuželoseček, dotýkajících se dvojnásob dvou kuželoseček, a z toho plynoucí konstrukce kuželoseček},
url = {http://eudml.org/doc/19704},
volume = {056},
year = {1927},
}

TY - JOUR
AU - Klíma, Josef
TI - Polárné vlastnosti soustavy kuželoseček, dotýkajících se dvojnásob dvou kuželoseček, a z toho plynoucí konstrukce kuželoseček
JO - Časopis pro pěstování matematiky a fysiky
PY - 1927
PB - Jednota československých matematiků a fysiků Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists
VL - 056
IS - 1
SP - 24
EP - 35
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/19704
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.