Professor František Vyčichlo according to archive sources and in the memories of his students

Petr Kučera; Alena Šolcová

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2005)

 • Volume: 50, Issue: 4, page 332-340
 • ISSN: 0032-2423

How to cite

top

Kučera, Petr, and Šolcová, Alena. "Profesor František Vyčichlo podle archivních pramenů a ve vzpomínkách kolegů a žáků." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 50.4 (2005): 332-340. <http://eudml.org/doc/197224>.

@article{Kučera2005,
author = {Kučera, Petr, Šolcová, Alena},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {4},
pages = {332-340},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists},
title = {Profesor František Vyčichlo podle archivních pramenů a ve vzpomínkách kolegů a žáků},
url = {http://eudml.org/doc/197224},
volume = {50},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Kučera, Petr
AU - Šolcová, Alena
TI - Profesor František Vyčichlo podle archivních pramenů a ve vzpomínkách kolegů a žáků
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2005
PB - Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists
VL - 50
IS - 4
SP - 332
EP - 340
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/197224
ER -

References

top
 1. Vyčichlo, F., Lineární přímkový komplex jako trojrozměrná varieta, Rozpravy II. třídy České Akademie věd, 1934. (1934) 
 2. Vyčichlo, F., Sur une interprétation géométrique de la courbure projective d’une courbe plane, Bulletin de la Société mathématique de France 64 (1936), 1–12.. (1936) Zbl0014.41302
 3. Vyčichlo, F., Sur quelques propriétés algébriques des courbes du faisceau DarbouxS̄egre, Mathematica (Cluj) 12 (1936), 139–145. (1936) 
 4. Vyčichlo, F., Invariants d’un champ tensoriel dans un espace projectif courbe (Invarianty tenzorového pole v projektivním prostoru), Čas. pro pěst. mat. a fys. 67 (1937/38), 26–61. (1937) Zbl0017.42401
 5. Babuška, I., Rektorys, K., Vyčichlo, F., Matematická teorie rovinné pružnosti, NČSAV, Praha 1955. (1955) MR0088181
 6. Kounovský, J., Vyčichlo, F., Deskriptivní geometrie pro samouky, JČSMF, Praha 1949, 1. vyd. (1949) Zbl0098.36702
 7. Kejla, F., Vzpomínka na prof. Dr. Františka Vyčichlo, DrSc., nositele Řádu práce, 125 let katedry matematiky a deskriptivní geometrie stavební fakulty ČVUT v Praze, 1977, 27–30. (1977) 
 8. Drábek, K., Nedožité pětasedmdesátiny prof. Františka Vyčichla, PMFA 25 (1980), 285–287. (1980) 
 9. Babuška, I., Havlíček, K., Nožička, F., Památce prof. RNDr. Františka Vyčichla, Čas. pro pěst. mat. 83 (1958), 374–387. (1958) 
 10. Jelínek, M., Zelinka, R., K odchodu profesora dr. Františka Vyčichla, Matematika ve škole (1959), 452–457. (1959) 
 11. Havlíček, K., Vědecká činnost prof. Dr. Františka Vyčichla, PMFA 4 (1959), 497–501. (1959) 
 12. Zpráva komise, složené z prof. B. Bydžovského, V. Jarníka a V. Hlavatého o žádosti p. Dr. Františka Vyčichla o habilitaci z matematiky (geometrie), Archiv UK, Praha 1939. (1939) 
 13. [unknown], Archiv UK, inv. č. 158. 
 14. [unknown], Archiv AV ČR, Fond ČAVU, sign. III. C 824. 
 15. Riečan, B., Vyčichlova knižnica žije, PMFA 35 (1990), 169–170. (1990) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.