Earth dynamics

Ctirad Matyska; Jiří Zahradník; Ladislav Hanyk

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2002)

 • Volume: 47, Issue: 3, page 221-229
 • ISSN: 0032-2423

How to cite

top

Matyska, Ctirad, Zahradník, Jiří, and Hanyk, Ladislav. "Dynamika Země." Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 47.3 (2002): 221-229. <http://eudml.org/doc/197225>.

@article{Matyska2002,
author = {Matyska, Ctirad, Zahradník, Jiří, Hanyk, Ladislav},
journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
language = {cze},
number = {3},
pages = {221-229},
publisher = {Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists},
title = {Dynamika Země},
url = {http://eudml.org/doc/197225},
volume = {47},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Matyska, Ctirad
AU - Zahradník, Jiří
AU - Hanyk, Ladislav
TI - Dynamika Země
JO - Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
PY - 2002
PB - Jednota českých matematiků a fyziků Union of Czech Mathematicians and Physicists
VL - 47
IS - 3
SP - 221
EP - 229
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/197225
ER -

References

top
 1. Hanyk, L., Martinec, Z., Matyska, C., Akordy z hlubin Země, PMFA 40 (1995), 208–218. (1995) 
 2. Matyska, C., Dynamika pláště Země, Vesmír 77 (1998), 85–88. (1998) 
 3. Čadek, O., Země jako tepelný stroj, PMFA 42 (1997), 283–292. (1997) 
 4. Matyska, C., Má Země opravdu železné jádro?, Vesmír 81 (2002), 9–10. (2002) 
 5. Janáčková, A., Země je veliký magnet, PMFA 40 (1995), 192–198. (1995) 
 6. Ladbury, R., Geodynamo směřuje ke stabilnímu magnetickému poli, PMFA 41 (1996), 262–265. (1996) 
 7. Janáčková, A., Matyska, C., Komentář k článku R. Ladburyho, PMFA 41 (1996), 266–268. (1996) 
 8. Matyska, C., Prosvěcování Země, Vesmír 75 (1996), 245–246. (1996) 
 9. Zahradník, J., Janský, M., Zemětřesení — nepřítel i přítel, PMFA 40 (1995), 173–181. (1995) 
 10. Peltier, W. R., Ice Age Paleotopography, Science 265 (1994), 195–201. Model “ICE-4G” viz http://www.usgs.gov. (1994) 
 11. Tselentis, G.-A., Zahradník, J., The Athens Earthquake of September 7, 1999, Bull. Seism. Soc. Am. 90 (2000), 1143–1160. (2000) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.