A construction of a side of regular decagon inscribed to a circle

Václav Jeřábek

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1894)

 • Volume: 023, Issue: 3, page 186-187
 • ISSN: 1802-114X

How to cite

top

Jeřábek, Václav. "Sestrojení strany pravidelného desítiúhelníka do kružnice vepsaného." Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky 023.3 (1894): 186-187. <http://eudml.org/doc/20152>.

@article{Jeřábek1894,
author = {Jeřábek, Václav},
journal = {Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky},
language = {cze},
number = {3},
pages = {186-187},
publisher = {Jednota československých matematiků a fysiků Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists},
title = {Sestrojení strany pravidelného desítiúhelníka do kružnice vepsaného},
url = {http://eudml.org/doc/20152},
volume = {023},
year = {1894},
}

TY - JOUR
AU - Jeřábek, Václav
TI - Sestrojení strany pravidelného desítiúhelníka do kružnice vepsaného
JO - Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky
PY - 1894
PB - Jednota československých matematiků a fysiků Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists
VL - 023
IS - 3
SP - 186
EP - 187
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/20152
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.