A contribution to the construction of shadows of sagging spiral surfaces in paralel lighting

Josef Kounovský

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky (1924)

 • Volume: 053, Issue: 1-2, page 114-121
 • ISSN: 1802-114X

How to cite

top

Kounovský, Josef. "Příspěvek k sestrojování meze vlastního stínu zborcených ploch šroubových za osvětlení rovnoběžného." Časopis pro pěstování matematiky a fysiky 053.1-2 (1924): 114-121. <http://eudml.org/doc/20180>.

@article{Kounovský1924,
author = {Kounovský, Josef},
journal = {Časopis pro pěstování matematiky a fysiky},
language = {cze},
number = {1-2},
pages = {114-121},
publisher = {Jednota československých matematiků a fysiků Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists},
title = {Příspěvek k sestrojování meze vlastního stínu zborcených ploch šroubových za osvětlení rovnoběžného},
url = {http://eudml.org/doc/20180},
volume = {053},
year = {1924},
}

TY - JOUR
AU - Kounovský, Josef
TI - Příspěvek k sestrojování meze vlastního stínu zborcených ploch šroubových za osvětlení rovnoběžného
JO - Časopis pro pěstování matematiky a fysiky
PY - 1924
PB - Jednota československých matematiků a fysiků Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists
VL - 053
IS - 1-2
SP - 114
EP - 121
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/20180
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.