On series of the form A 0 + v = 1 A v m u = 1 v z - a μ 1 - a μ z . [I.]

Ernst Lammel

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky (1939)

 • Volume: 068, Issue: 3-4, page 127-131
 • ISSN: 1802-114X

How to cite

top

Lammel, Ernst. "Über Reihen von der Form $A_0+\sum _{v=1}^\infty A_v\prod _{mu=1}^v \frac{z- a_\mu }{1-a_\mu z}$. [I.]." Časopis pro pěstování matematiky a fysiky 068.3-4 (1939): 127-131. <http://eudml.org/doc/20261>.

@article{Lammel1939,
author = {Lammel, Ernst},
journal = {Časopis pro pěstování matematiky a fysiky},
keywords = {Complex functions},
language = {ger},
number = {3-4},
pages = {127-131},
publisher = {Jednota československých matematiků a fysiků Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists},
title = {Über Reihen von der Form $A_0+\sum _\{v=1\}^\infty A_v\prod _\{mu=1\}^v \frac\{z- a_\mu \}\{1-a_\mu z\}$. [I.]},
url = {http://eudml.org/doc/20261},
volume = {068},
year = {1939},
}

TY - JOUR
AU - Lammel, Ernst
TI - Über Reihen von der Form $A_0+\sum _{v=1}^\infty A_v\prod _{mu=1}^v \frac{z- a_\mu }{1-a_\mu z}$. [I.]
JO - Časopis pro pěstování matematiky a fysiky
PY - 1939
PB - Jednota československých matematiků a fysiků Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists
VL - 068
IS - 3-4
SP - 127
EP - 131
LA - ger
KW - Complex functions
UR - http://eudml.org/doc/20261
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.