Grondbeginsels der Meetkunde

Jan Hendrik Swinden

 • Publisher: den Hengst(Amsterdam), 1790

Book Parts

top
 1. TABLE OF CONTENTS: Inhoud.Access to Book Part 
 2. PREFACE: Voorreede.Access to Book Part 
 3. OTHER PART: Aanwyzing der aangehaalde Schriften.Access to Book Part 
 4. INTRODUCTION: Inleiding.Access to Book Part 
 5. CHAPTER: Eerste Boek. Over de algemeene Eigenschappen der rechte Lynen, zo wel in zich zelf beschouwd, als in zo verre zy de hoeken van Driehoeken en Vierhoeken uitmaaken, of derzelver zyden zyn.Access to Book Part 
 6. CHAPTER: Tweede Boek. Over den Inhoud der rechtlynige Figuuren.Access to Book Part 
 7. CHAPTER: Derde Boek. Over de Evebreedigheid.Access to Book Part 
 8. CHAPTER: Vierde Boek. Over de Gelykvormigheid der Figuuren, en de reeden van derzelver Zyden en Inhouden.Access to Book Part 
 9. CHAPTER: Vyfde Boek. Over den Cirkel.Access to Book Part 
 10. CHAPTER: Zesde Boek. Over de inschrevene en omschrevene Veelhoeken.Access to Book Part 
 11. CHAPTER: Zevende Boek. Over den Omtrek, en den Inhoud van den Cirkel.Access to Book Part 
 12. CHAPTER: Achtste Boek. Over het meeten van Hoeken door Cirkelbogen en het Bereekenen van dezelven door Choorden, Sinussen, Tangenten, en Secanten.Access to Book Part 
 13. CHAPTER: Negende Boek. Over de Driehoeks-Meeting.Access to Book Part 
 14. CHAPTER: Tiende Boek. Over de ligging en snyding der Vlakken.Access to Book Part 
 15. CHAPTER: Elfde Boek. Over de lichaamlyke Figuuren die door Vlakke Oppervlakten befaald zyn.Access to Book Part 
 16. CHAPTER: Twaalfde Boek. Over den rol of Cylinder, den Keegel, en den Kloot.Access to Book Part 
 17. APPENDIX: Aanhangsel.Access to Book Part 
 18. CHAPTER: Werkstukken uit de grondbeginselen der Meetkunde.Access to Book Part 
 19. FIGURE: Tab. I.- VII.Access to Book Part 

How to cite

top

Swinden, Jan Hendrik. Grondbeginsels der Meetkunde. Amsterdam: den Hengst, 1790. <http://eudml.org/doc/203708>.

@book{Swinden1790,
author = {Swinden, Jan Hendrik},
language = {dut},
location = {Amsterdam},
publisher = {den Hengst},
title = {Grondbeginsels der Meetkunde},
url = {http://eudml.org/doc/203708},
year = {1790},
}

TY - BOOK
AU - Swinden, Jan Hendrik
TI - Grondbeginsels der Meetkunde
PY - 1790
CY - Amsterdam
PB - den Hengst
LA - dut
UR - http://eudml.org/doc/203708
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.