A remark on the work of Rudolf Skuherský

Časopis pro pěstování matematiky (1964)

 • Volume: 089, Issue: 3, page 373-382
 • ISSN: 0528-2195

How to cite

top

"Poznámka k dílu Rudolfa Skuherského." Časopis pro pěstování matematiky 089.3 (1964): 373-382. <http://eudml.org/doc/20870>.

@article{Unknown1964,
journal = {Časopis pro pěstování matematiky},
language = {cze},
number = {3},
pages = {373-382},
publisher = {Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences},
title = {Poznámka k dílu Rudolfa Skuherského},
url = {http://eudml.org/doc/20870},
volume = {089},
year = {1964},
}

TY - JOUR
TI - Poznámka k dílu Rudolfa Skuherského
JO - Časopis pro pěstování matematiky
PY - 1964
PB - Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences
VL - 089
IS - 3
SP - 373
EP - 382
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/20870
ER -

References

top
 1. J. Folta, Význam vývoje školství v Českých zemích v první polovině 19. století pro zaměření české matematiky, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tom. IV, fasc 1, Praha 1963, 21-62. (1963) 
 2. Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 19. století, Praha 1961. (1961) 
 3. A. V. Velflík, Dějiny technického učení v Praze, I. díl, Praha 1906. (1906) 
 4. F. Kadeřávek, Rudolf Skuherský jako vysokoškolský učitel, Ve Sborníku: Zdeňku Nejedlému ČSAV k 70. narozeninám, Praha 1953, 514-528. (1953) 
 5. F. Kadeřávek, Úvod do dějin rýsování a zobrazovacích nauk, Praha 1954. (1954) 
 6. J. Klepl, Pražská technika před březnem 1848, Sborník národního technického musea 3, 1957, 131-182. (1957) 
 7. Na prahu naší techniky, (Sborník prací), Praha 1957. (1957) 
 8. William Farish, On Isometrical Perspective, Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Vol. 1 (1820), 1-19. 
 9. J. Folta, Vytváření ortografických názorných zobrazovacích metod a přínos Rudolfa Skuherského k jejich vypracování, Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky 7, Praha 1962, 27-61. (1962) 
 10. O. Gregory, Mathematics for practical men, London 1825. 
 11. T. Sopwith, A Treatise on Isometrical Drawing... , London 1834. 
 12. W. H. Brandes, Perspective, Viz: J. S, T. Gehleťs Physikalisehes Wörterbuch, Bd. 7, Leipzig 1833,424-440. 
 13. O. Moellinger, Isometrische Projectionslehre (Perspective), Solothurn 1840. 
 14. J. L. Weisbach, Die monodimetrische und anisometrische Projectionsmethode (Perspective), Polytechnische Mitteilungen von Volz und Kamarsch, Bd. I, Tübingen 1844. 
 15. J. L. Weisbach, Anleitung zum axonometrischen Zeichnen für diejenigen welche weder mit der Trigonometrie noch mit der Analysis bekannt sind, Freiberg 1857. 
 16. R. Skuherský, Die orthographische Parallelperspektive, Sitzungsberichte der Akad. d, Wiss. in Wien, naturwiss. Cl., Bd V, Heft III, 1850, 326-343. 
 17. R. Skuherský, Die orthographische Parallel-Perspective, Prag 1855-1858, 106 stran. 
 18. R. Skuherský, Die Methode der ortogonalen Projektion auf zwei Ebenen, die keinen rechten Winkel miteinander einschliessen, als Grundlage für jede auf dem Prinzipe der orthogonalen (orthographischen) Projektion beruhende perspektivische Projekzionsart oder Parellel-Perspektive, Abhandlungen d. k. böhm. Gesellschaft d. Wissenschaften, V. Folge, Bd. 10. Abh. 8, Prag 1858, 21 stran. 
 19. C. Pelz, Zur wissenschaftlichen Behandlung der orthogonalen Achsonometrie, I-III, Sitzungsberichte der Akad. d. Wiss. in Wien 1880, 1881, 1884. 
 20. C. Pelz, Beiträge zur wissenschaftlichen Behandlung der orthogonalen Achsonometrie, Věstník Kralovské české spolecnosti nauk v Praze, 1885. 
 21. Müller-Kruppa, Lehrbuch der darstellenden Geometrie. IV. vyd., Wien 1936. (1936) 
 22. Eduard Stifel, Lehrbuch der darstellenden Geometrie, Basel 1947. (1947) 
 23. B. Mansfeld, Organisace Jednoty průmyslové, Sborník „Sto let Jednoty pro povzbuzeni průmyslu v Čechách", Praha 1934. (1934) 
 24. V. Lavička, Historie deskriptivni geometrie, Praha 1878. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.