Complex extension of some point { J } n -spaces R n

Josef Kateřiňák

Časopis pro pěstování matematiky (1969)

 • Volume: 094, Issue: 4, page 394-400
 • ISSN: 0528-2195

How to cite

top

Kateřiňák, Josef. "Komplexní rozšíření některých bodových $\lbrace J\rbrace _n$-prostorů $R^n$." Časopis pro pěstování matematiky 094.4 (1969): 394-400. <http://eudml.org/doc/21036>.

@article{Kateřiňák1969,
author = {Kateřiňák, Josef},
journal = {Časopis pro pěstování matematiky},
keywords = {foundations of geometry},
language = {cze},
number = {4},
pages = {394-400},
publisher = {Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences},
title = {Komplexní rozšíření některých bodových $\lbrace J\rbrace _n$-prostorů $R^n$},
url = {http://eudml.org/doc/21036},
volume = {094},
year = {1969},
}

TY - JOUR
AU - Kateřiňák, Josef
TI - Komplexní rozšíření některých bodových $\lbrace J\rbrace _n$-prostorů $R^n$
JO - Časopis pro pěstování matematiky
PY - 1969
PB - Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences
VL - 094
IS - 4
SP - 394
EP - 400
LA - cze
KW - foundations of geometry
UR - http://eudml.org/doc/21036
ER -

References

top
 1. Čech E., Bodové množiny, Academia, Praha 1966. 1. vydání JČMF, Praha 1936. (1966) MR0229205
 2. Čech E., Topological Spaces, Revised by Z. Frolík and M. Katětov. Academia, Prague 1966. (1966) MR0211373
 3. Čech E., Základy analytické geometrie I, Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1951. (1951) 
 4. Čech E., Základy analytické geometrie II, Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952. (1952) 
 5. Eфимов H. B., Bысшая геометрия, Физматгиз, Mocквa 1961. (1961) Zbl0106.27902
 6. Kateřiňák J., Axiomatická metoda v n -rozměrné geometrii Lobačevského, Sborník prací Vysoké školy dopravní a Výzkumného ústavu dopravního, rok 1967, číslo 5, str. 17-29. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1967. (1967) MR0268762
 7. Kolmogoroff A., Zur Begriindung der projektiven Geometrie, Ann. of Math., 33, No 1 (1932), str. 175-176. (1932) MR1503044
 8. Понтрягин Л. C, Непрерывные группы, Гостехиздат, Mocквa 1954. (1954) Zbl0995.90535
 9. Vyšín J., Soustava axiomů eukleidovské geometrie, Nakladatelství ČSAV, Praha 1959. (1959) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.