On a class of generalized Jacobi's orthonormal polynomials

František Púchovský

Časopis pro pěstování matematiky (1972)

 • Volume: 097, Issue: 4, page 361-378
 • ISSN: 0528-2195

How to cite

top

Púchovský, František. "On a class of generalized Jacobi's orthonormal polynomials." Časopis pro pěstování matematiky 097.4 (1972): 361-378. <http://eudml.org/doc/21138>.

@article{Púchovský1972,
author = {Púchovský, František},
journal = {Časopis pro pěstování matematiky},
language = {eng},
number = {4},
pages = {361-378},
publisher = {Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences},
title = {On a class of generalized Jacobi's orthonormal polynomials},
url = {http://eudml.org/doc/21138},
volume = {097},
year = {1972},
}

TY - JOUR
AU - Púchovský, František
TI - On a class of generalized Jacobi's orthonormal polynomials
JO - Časopis pro pěstování matematiky
PY - 1972
PB - Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences
VL - 097
IS - 4
SP - 361
EP - 378
LA - eng
UR - http://eudml.org/doc/21138
ER -

References

top
 1. Szegö, Opтoгoнaльныe мнoгoчлeны, Moscow 1962. (1962) 
 2. J. Korous, O rozvoji funkcí jedné reálné promënné v řadu jistých ortogonálních polynomů, Rozpravy II. tř. Čes. akademie vӗd v Praze, 1938, num. 1, 1 - 12. (1938) 
 3. J. Korous, O rozvoji funkce jedné reálné pгomӗnné v řadu jistých oгtogonálnich polynomû, Strojnický sborník Vys. školy železniční v Praze, band 17, 1957, 45-52. (1957) 
 4. J. Korous, O asymptotických vzorcích pro ortogonální polynomy v konečném inteгvalu, Sbornik Vys. školy železniőní, stavební fakulta, Pгaha 1957. (1957) 
 5. J. Korous, Ortogonální funkce, SNTL Praha 1959. (1959) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.