The conclusion of the Bernard Bolzano jubilee year

Jiří Jarník; Štefan Schwabik

Časopis pro pěstování matematiky (1982)

 • Volume: 107, Issue: 2, page 196-202
 • ISSN: 0528-2195

How to cite

top

Jarník, Jiří, and Schwabik, Štefan. "Skončil jubilejní rok Bernarda Bolzana." Časopis pro pěstování matematiky 107.2 (1982): 196-202. <http://eudml.org/doc/21473>.

@article{Jarník1982,
author = {Jarník, Jiří, Schwabik, Štefan},
journal = {Časopis pro pěstování matematiky},
keywords = {literature concerning Bolzano},
language = {cze},
number = {2},
pages = {196-202},
publisher = {Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences},
title = {Skončil jubilejní rok Bernarda Bolzana},
url = {http://eudml.org/doc/21473},
volume = {107},
year = {1982},
}

TY - JOUR
AU - Jarník, Jiří
AU - Schwabik, Štefan
TI - Skončil jubilejní rok Bernarda Bolzana
JO - Časopis pro pěstování matematiky
PY - 1982
PB - Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences
VL - 107
IS - 2
SP - 196
EP - 202
LA - cze
KW - literature concerning Bolzano
UR - http://eudml.org/doc/21473
ER -

References

top
 1. Early Mathematical Works, Ed. L. Nový. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, special issue 12, Praha 1981. (1981) Zbl0534.01024MR0666704
 2. Vědosloví (výbor), Ed. K. Berka. Překlad z němčiny M. Bayerová a J. Loužil. Academia, Praha 1981. (1981) 
 3. Výbor z filozofických spisů, Ed. J. Černý a J. Loužil. Překlad z němčiny J. Loužil. Svoboda, Praha 1981. (1981) 
 4. O logice, Překlad z němčiny F. Šír z časopisu Krok 1831. Památník národního písemnictví, Praha 1981. (1981) 
 5. O nejlepším státě, Mladá fronta, Praha 1982. (1982) 
 6. Vlastní životopis, Překlad z němčiny M. Pavlíková. Odeon, Praha 1981. (1981) 
 7. Jaromír Loužil, Bernard Bolzano, Melantrich, Praha 1978. (1978) 
 8. Karel Berka, Bernard Bolzano, Horizont, Praha 1981. (1981) MR0657144
 9. Vojtěch Jarník, Bolzano a základy matematické analýzy, JČSMF, Praha 1981. (Vojtěch Jarník: Bolzano and the foundations of mathematical analysis. JČSMF, Praha 1981.) (1981) 
 10. Bernard Bolzano. Konference českých matematiků (Sborník), Matematická vědecká sekce JČSMF, Praha 1981. (1981) 
 11. Bernard Bolzano 1781 - 1848 (Sborník), . Universita Karlova, Praha 1981. (1981) 
 12. Dějiny věd a techniky, 4 (14) Academia, Praha 1981. (1981) 
 13. [unknown], Filozofický časopis č. 6 (1981) (v tisku). (1981) Zbl1170.01413
 14. Marie Pavlíková, B. Bolzano - pedagog, Universita Karlova, Praha 1981 (v tisku). (1981) 
 15. Jaroslav Folta, Život a vědecké snahy Bernarda Bolzana, Matematika a fyzika ve škole, sv. 12 (1981-82), str. 85-104. (1981) 
 16. Jaroslav Kurzweil, Tribute to Bernard Bolzano, In: Proceedings EQUADIFF 5, Teubner, Lipsko (v tisku). 
 17. Štefan Schwabik, Matematik Bernard Bolzano, Vesmír 60 (1981) č. 10, str. 293-296. (1981) 
 18. Marie Pavlíková, Působení Bernarda Bolzana na pražské universitě, Zprávy archivu UK, sv. 3 (1980), str. 5-31. (1980) 
 19. Petr Vopěnka, Bolzano as a source of inspiration for mathematics of today, Czech. Math. J. 32 (107) (1982), No. 3 (in print). (1982) 
 20. Duro Kurepa, Around Bolzano's approach to real numbers, Czech. Math. J. 32 (107) (1982), No. 3 (in print). (1982) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.