Materiały redakcyjne

Prace Matematyczno-Fizyczne (1900)

 • Volume: 11, Issue: 1, page 0

Abstract

top
Strona Tytułowa Treść tomu XI-go - Table des matières du tome XI str I-II Spis autorów i tłomaczy, wymienionych w Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego str. 262 Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 263

How to cite

top

"Materiały redakcyjne." Prace Matematyczno-Fizyczne 11.1 (1900): 0. <http://eudml.org/doc/215157>.

@article{Unknown1900,
abstract = {Strona Tytułowa Treść tomu XI-go - Table des matières du tome XI str I-II Spis autorów i tłomaczy, wymienionych w Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego str. 262 Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 263},
journal = {Prace Matematyczno-Fizyczne},
language = {pol},
number = {1},
pages = {0},
title = {Materiały redakcyjne},
url = {http://eudml.org/doc/215157},
volume = {11},
year = {1900},
}

TY - JOUR
TI - Materiały redakcyjne
JO - Prace Matematyczno-Fizyczne
PY - 1900
VL - 11
IS - 1
SP - 0
AB - Strona Tytułowa Treść tomu XI-go - Table des matières du tome XI str I-II Spis autorów i tłomaczy, wymienionych w Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego str. 262 Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 263
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/215157
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.