Materiały redakcyjne

Prace Matematyczno-Fizyczne (1897)

 • Volume: 8, Issue: 1, page 0

Abstract

top
Strona Tytułowa Spis rzeczy tomu VIII-ego str. V-VI Table des matières du tome VIII str. VII Spis współpracowników tomu VIII-ego str. IX Spis autorów i tłomaczy, wymienionych w "Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego" str. 245 Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 247

How to cite

top

"Materiały redakcyjne." Prace Matematyczno-Fizyczne 8.1 (1897): 0. <http://eudml.org/doc/215710>.

@article{Unknown1897,
abstract = {Strona Tytułowa Spis rzeczy tomu VIII-ego str. V-VI Table des matières du tome VIII str. VII Spis współpracowników tomu VIII-ego str. IX Spis autorów i tłomaczy, wymienionych w "Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego" str. 245 Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 247},
journal = {Prace Matematyczno-Fizyczne},
language = {pol},
number = {1},
pages = {0},
title = {Materiały redakcyjne},
url = {http://eudml.org/doc/215710},
volume = {8},
year = {1897},
}

TY - JOUR
TI - Materiały redakcyjne
JO - Prace Matematyczno-Fizyczne
PY - 1897
VL - 8
IS - 1
SP - 0
AB - Strona Tytułowa Spis rzeczy tomu VIII-ego str. V-VI Table des matières du tome VIII str. VII Spis współpracowników tomu VIII-ego str. IX Spis autorów i tłomaczy, wymienionych w "Sprawozdaniach z piśmiennictwa polskiego" str. 245 Czasopisma, książki i broszury nadesłane do Redakcyi "Prac matematyczno-fizycznych" str. 247
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/215710
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.