Rachunek operatorów

Mikusiński, Jan G.

 • Publisher: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk(Warszawa), 1953

Abstract

top
TREŚĆCZĘŚĆ I. ALGEBRA OPERATORÓWROZDZIAŁ I. Pojęcie i własności splotu funkcji ciągłych.................. 1ROZDZIAŁ II. Twierdzenie Titchmarsha.................. 10ROZDZIAŁ III. Operatory.................. 20ROZDZIAŁ IV. Równania różniczkowe zwyczajne o współczynnikach stałych.................. 36ROZDZIAŁ V. Teoria obwodów elektrycznych.................. 42ROZDZIAŁ VI. Ogólne rozwiązania równań różniczkowych i zagadnienia brzegowe.................. 90ROZDZIAŁ VII. Funkcje nieciągłe.................. 98CZĘŚĆ II. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY OPERATORÓWROZDZIAŁ I. Funkcje operatorowe i ich pochodne.................. 110ROZDZIAŁ II. Funkcje wykładnicze.................. 123ROZDZIAŁ III. Ciągi i szeregi operatorów.................. 130ROZDZIAŁ IV. Równania różniczkowe x''(λ)=ωx(λ).................. 146ROZDZIAŁ V. Drgania struny.................. 151ROZDZIAŁ VI. Równanie ciepła.................. 176ROZDZIAŁ VII. Funkcje Bessela.................. 226ROZDZIAŁ VIII. Równanie telegrafistów.................. 238ROZDZIAŁ IX. Pochodna algebraiczna..................CZĘŚĆ III. SZKIC OGÓLNEJ TEORII RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH LINIOWYCH O WSPÓŁCZYNNIKACH STAŁYCHROZDZIAŁ I. Równania jednorodne.................. 253ROZDZIAŁ II. Równania niejednorodne.................. 272ROZDZIAŁ III. Zastosowanie do równań różniczkowych cząstkowych.................. 282CZĘŚĆ IV. RACHUNEK CAŁKOWY OPERATORÓWROZDZIAŁ I. Całka funkcji operatorowej i jej zastosowania.................. 306ROZDZIAŁ II Transformacje całkowe.................. 326CZĘŚĆ V. WZORY I TABLICEI. Funkcje specjalne.................. 331II. Wzory z rachunku operatorów.................. 332III. Zastosowania elektrotechniczne.................. 336IV. Tablice funkcyj.................. 338LITERATURA.................. 342ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ.................. 343SKOROWIDZ NAZW.................. 360ERRATA

How to cite

top

Mikusiński, Jan G.. Rachunek operatorów. Warszawa: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk, 1953. <http://eudml.org/doc/219300>.

@book{Mikusiński1953,
abstract = {TREŚĆCZĘŚĆ I. ALGEBRA OPERATORÓWROZDZIAŁ I. Pojęcie i własności splotu funkcji ciągłych.................. 1ROZDZIAŁ II. Twierdzenie Titchmarsha.................. 10ROZDZIAŁ III. Operatory.................. 20ROZDZIAŁ IV. Równania różniczkowe zwyczajne o współczynnikach stałych.................. 36ROZDZIAŁ V. Teoria obwodów elektrycznych.................. 42ROZDZIAŁ VI. Ogólne rozwiązania równań różniczkowych i zagadnienia brzegowe.................. 90ROZDZIAŁ VII. Funkcje nieciągłe.................. 98CZĘŚĆ II. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY OPERATORÓWROZDZIAŁ I. Funkcje operatorowe i ich pochodne.................. 110ROZDZIAŁ II. Funkcje wykładnicze.................. 123ROZDZIAŁ III. Ciągi i szeregi operatorów.................. 130ROZDZIAŁ IV. Równania różniczkowe x''(λ)=ωx(λ).................. 146ROZDZIAŁ V. Drgania struny.................. 151ROZDZIAŁ VI. Równanie ciepła.................. 176ROZDZIAŁ VII. Funkcje Bessela.................. 226ROZDZIAŁ VIII. Równanie telegrafistów.................. 238ROZDZIAŁ IX. Pochodna algebraiczna..................CZĘŚĆ III. SZKIC OGÓLNEJ TEORII RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH LINIOWYCH O WSPÓŁCZYNNIKACH STAŁYCHROZDZIAŁ I. Równania jednorodne.................. 253ROZDZIAŁ II. Równania niejednorodne.................. 272ROZDZIAŁ III. Zastosowanie do równań różniczkowych cząstkowych.................. 282CZĘŚĆ IV. RACHUNEK CAŁKOWY OPERATORÓWROZDZIAŁ I. Całka funkcji operatorowej i jej zastosowania.................. 306ROZDZIAŁ II Transformacje całkowe.................. 326CZĘŚĆ V. WZORY I TABLICEI. Funkcje specjalne.................. 331II. Wzory z rachunku operatorów.................. 332III. Zastosowania elektrotechniczne.................. 336IV. Tablice funkcyj.................. 338LITERATURA.................. 342ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ.................. 343SKOROWIDZ NAZW.................. 360ERRATA},
author = {Mikusiński, Jan G.},
language = {pol},
location = {Warszawa},
publisher = {Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk},
title = {Rachunek operatorów},
url = {http://eudml.org/doc/219300},
year = {1953},
}

TY - BOOK
AU - Mikusiński, Jan G.
TI - Rachunek operatorów
PY - 1953
CY - Warszawa
PB - Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk
AB - TREŚĆCZĘŚĆ I. ALGEBRA OPERATORÓWROZDZIAŁ I. Pojęcie i własności splotu funkcji ciągłych.................. 1ROZDZIAŁ II. Twierdzenie Titchmarsha.................. 10ROZDZIAŁ III. Operatory.................. 20ROZDZIAŁ IV. Równania różniczkowe zwyczajne o współczynnikach stałych.................. 36ROZDZIAŁ V. Teoria obwodów elektrycznych.................. 42ROZDZIAŁ VI. Ogólne rozwiązania równań różniczkowych i zagadnienia brzegowe.................. 90ROZDZIAŁ VII. Funkcje nieciągłe.................. 98CZĘŚĆ II. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY OPERATORÓWROZDZIAŁ I. Funkcje operatorowe i ich pochodne.................. 110ROZDZIAŁ II. Funkcje wykładnicze.................. 123ROZDZIAŁ III. Ciągi i szeregi operatorów.................. 130ROZDZIAŁ IV. Równania różniczkowe x''(λ)=ωx(λ).................. 146ROZDZIAŁ V. Drgania struny.................. 151ROZDZIAŁ VI. Równanie ciepła.................. 176ROZDZIAŁ VII. Funkcje Bessela.................. 226ROZDZIAŁ VIII. Równanie telegrafistów.................. 238ROZDZIAŁ IX. Pochodna algebraiczna..................CZĘŚĆ III. SZKIC OGÓLNEJ TEORII RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH LINIOWYCH O WSPÓŁCZYNNIKACH STAŁYCHROZDZIAŁ I. Równania jednorodne.................. 253ROZDZIAŁ II. Równania niejednorodne.................. 272ROZDZIAŁ III. Zastosowanie do równań różniczkowych cząstkowych.................. 282CZĘŚĆ IV. RACHUNEK CAŁKOWY OPERATORÓWROZDZIAŁ I. Całka funkcji operatorowej i jej zastosowania.................. 306ROZDZIAŁ II Transformacje całkowe.................. 326CZĘŚĆ V. WZORY I TABLICEI. Funkcje specjalne.................. 331II. Wzory z rachunku operatorów.................. 332III. Zastosowania elektrotechniczne.................. 336IV. Tablice funkcyj.................. 338LITERATURA.................. 342ODPOWIEDZI DO ĆWICZEŃ.................. 343SKOROWIDZ NAZW.................. 360ERRATA
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/219300
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.