Funkcje rzeczywiste II

Sikorski, Roman

 • Publisher: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk(Warszawa), 1959

Abstract

top
SPIS RZECZYROZDZIAŁ XII. Przestrzenie funkcyjne§ 1. Przestrzenie liniowe............................. 5§ 2. Przestrzeń funkcji całkowalnych w p-tej potędze.. 11§ 3. Inne przykłady przestrzeni Banacha............... 23§ 4. Operacje i funkcjonały liniowe................... 27§ 5. Funkcjonały liniowe i operacje całkowe w przestrzeni funkcji całkowalnych w p-tej potędze................. 36§ 6. Funkcjonały liniowe w przestrzeni funkcji ciągłych..................... 55§ 7. Operacje dwuliniowe............................. 63§ 8. Splot funkcji................................... 66§ 9. Pierścienie funkcyjne........................... 75§ 10. Szeregi nieskończone........................... 85§ 11. Przestrzenie liniowe zespolone................. 91§ 12. Uogólnienia.................................... 92§ 13. Dystrybucje Sobolewa-Schwartza................. 101ROZDZIAŁ XIII. Przestrzeń Hilberta. Szeregi ortogonalne§ 1. Przestrzenie typu H............................. 106§ 2. Układy ortogonalne.............................. 112§ 3. Ortogonalizacja Schmidta. Równoważność przestrzeni Hilberta................ 121§ 4. Szeregi ortogonalne w przestrzeniach funkcyjnych...................... 124§ 5. Przykłady układów ortogonalnych....................... 131§ 6. Zbieżność prawie wszędzie szeregów ortogonalnych...... 147ROZDZIAŁ XIV. Szeregi Fouriera§ 1. Funkcje periodyczne............... 162§ 2. Elementarne własności szeregów Fouriera............... 165§ 3. Kryteria zbieżności............... 175§ 4. Szeregi Fouriera-Stieltjesa. Wyznaczanie funkcji przez jej szereg Fouriera............... 180§ 5. Twierdzenia o rozbieżności............... 186§ 6. Twierdzenie Fejéra............... 191§ 7. Absolutna zbieżność szeregów trygonometrycznych............... 197§ 8. Funkcje o kwadracie całkowalnym............... 199§ 9. Dystrybucje okresowe............... 204§ 10. Uogólnienia............... 208ROZDZIAŁ XV. Całki Fouriera§ 1. Transformaty Fouriera............... 213§ 2. Transformaty Fouriera-Stieltjesa. Wyznaczanie funkcji przez jej transformatę............... 219§ 3. Kryteria zbieżności całek Fouriera............... 226§ 4. Analogon twierdzenia Fejéra............... 230§ 5. Funkcje o kwadracie całkowalnym............... 237Wykaz cytowanej literatury............... 246Skorowidz symboli............... 253Skorowidz nazw............... 255Skorowidz nazwisk............... 258

How to cite

top

Sikorski, Roman. Funkcje rzeczywiste II. Warszawa: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk, 1959. <http://eudml.org/doc/219307>.

@book{Sikorski1959,
abstract = {SPIS RZECZYROZDZIAŁ XII. Przestrzenie funkcyjne§ 1. Przestrzenie liniowe............................. 5§ 2. Przestrzeń funkcji całkowalnych w p-tej potędze.. 11§ 3. Inne przykłady przestrzeni Banacha............... 23§ 4. Operacje i funkcjonały liniowe................... 27§ 5. Funkcjonały liniowe i operacje całkowe w przestrzeni funkcji całkowalnych w p-tej potędze................. 36§ 6. Funkcjonały liniowe w przestrzeni funkcji ciągłych..................... 55§ 7. Operacje dwuliniowe............................. 63§ 8. Splot funkcji................................... 66§ 9. Pierścienie funkcyjne........................... 75§ 10. Szeregi nieskończone........................... 85§ 11. Przestrzenie liniowe zespolone................. 91§ 12. Uogólnienia.................................... 92§ 13. Dystrybucje Sobolewa-Schwartza................. 101ROZDZIAŁ XIII. Przestrzeń Hilberta. Szeregi ortogonalne§ 1. Przestrzenie typu H............................. 106§ 2. Układy ortogonalne.............................. 112§ 3. Ortogonalizacja Schmidta. Równoważność przestrzeni Hilberta................ 121§ 4. Szeregi ortogonalne w przestrzeniach funkcyjnych...................... 124§ 5. Przykłady układów ortogonalnych....................... 131§ 6. Zbieżność prawie wszędzie szeregów ortogonalnych...... 147ROZDZIAŁ XIV. Szeregi Fouriera§ 1. Funkcje periodyczne............... 162§ 2. Elementarne własności szeregów Fouriera............... 165§ 3. Kryteria zbieżności............... 175§ 4. Szeregi Fouriera-Stieltjesa. Wyznaczanie funkcji przez jej szereg Fouriera............... 180§ 5. Twierdzenia o rozbieżności............... 186§ 6. Twierdzenie Fejéra............... 191§ 7. Absolutna zbieżność szeregów trygonometrycznych............... 197§ 8. Funkcje o kwadracie całkowalnym............... 199§ 9. Dystrybucje okresowe............... 204§ 10. Uogólnienia............... 208ROZDZIAŁ XV. Całki Fouriera§ 1. Transformaty Fouriera............... 213§ 2. Transformaty Fouriera-Stieltjesa. Wyznaczanie funkcji przez jej transformatę............... 219§ 3. Kryteria zbieżności całek Fouriera............... 226§ 4. Analogon twierdzenia Fejéra............... 230§ 5. Funkcje o kwadracie całkowalnym............... 237Wykaz cytowanej literatury............... 246Skorowidz symboli............... 253Skorowidz nazw............... 255Skorowidz nazwisk............... 258},
author = {Sikorski, Roman},
keywords = {differentiation and integration of real functions, measure theory},
language = {pol},
location = {Warszawa},
publisher = {Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk},
title = {Funkcje rzeczywiste II},
url = {http://eudml.org/doc/219307},
year = {1959},
}

TY - BOOK
AU - Sikorski, Roman
TI - Funkcje rzeczywiste II
PY - 1959
CY - Warszawa
PB - Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk
AB - SPIS RZECZYROZDZIAŁ XII. Przestrzenie funkcyjne§ 1. Przestrzenie liniowe............................. 5§ 2. Przestrzeń funkcji całkowalnych w p-tej potędze.. 11§ 3. Inne przykłady przestrzeni Banacha............... 23§ 4. Operacje i funkcjonały liniowe................... 27§ 5. Funkcjonały liniowe i operacje całkowe w przestrzeni funkcji całkowalnych w p-tej potędze................. 36§ 6. Funkcjonały liniowe w przestrzeni funkcji ciągłych..................... 55§ 7. Operacje dwuliniowe............................. 63§ 8. Splot funkcji................................... 66§ 9. Pierścienie funkcyjne........................... 75§ 10. Szeregi nieskończone........................... 85§ 11. Przestrzenie liniowe zespolone................. 91§ 12. Uogólnienia.................................... 92§ 13. Dystrybucje Sobolewa-Schwartza................. 101ROZDZIAŁ XIII. Przestrzeń Hilberta. Szeregi ortogonalne§ 1. Przestrzenie typu H............................. 106§ 2. Układy ortogonalne.............................. 112§ 3. Ortogonalizacja Schmidta. Równoważność przestrzeni Hilberta................ 121§ 4. Szeregi ortogonalne w przestrzeniach funkcyjnych...................... 124§ 5. Przykłady układów ortogonalnych....................... 131§ 6. Zbieżność prawie wszędzie szeregów ortogonalnych...... 147ROZDZIAŁ XIV. Szeregi Fouriera§ 1. Funkcje periodyczne............... 162§ 2. Elementarne własności szeregów Fouriera............... 165§ 3. Kryteria zbieżności............... 175§ 4. Szeregi Fouriera-Stieltjesa. Wyznaczanie funkcji przez jej szereg Fouriera............... 180§ 5. Twierdzenia o rozbieżności............... 186§ 6. Twierdzenie Fejéra............... 191§ 7. Absolutna zbieżność szeregów trygonometrycznych............... 197§ 8. Funkcje o kwadracie całkowalnym............... 199§ 9. Dystrybucje okresowe............... 204§ 10. Uogólnienia............... 208ROZDZIAŁ XV. Całki Fouriera§ 1. Transformaty Fouriera............... 213§ 2. Transformaty Fouriera-Stieltjesa. Wyznaczanie funkcji przez jej transformatę............... 219§ 3. Kryteria zbieżności całek Fouriera............... 226§ 4. Analogon twierdzenia Fejéra............... 230§ 5. Funkcje o kwadracie całkowalnym............... 237Wykaz cytowanej literatury............... 246Skorowidz symboli............... 253Skorowidz nazw............... 255Skorowidz nazwisk............... 258
LA - pol
KW - differentiation and integration of real functions, measure theory
UR - http://eudml.org/doc/219307
ER -

Citations in EuDML Documents

top
 1. Jiří Jelínek, Josef Král, Note on sequences of integrable functions
 2. Pavel Kostyrko, Tibor Šalát, О функциях, графы которых являются замкнутыми множествами
 3. Beloslav Riečan, A note on measurable functions
 4. Pavel Kostyrko, Indicatrix of Banach and a Space of Continuous Functions
 5. Miloslav Duchoň, Прямое произведение скалярной и векторной мер
 6. Vojtech László, Tibor Šalát, Uniformly distributed sequences of positive integers in Baire's space
 7. Pavel Kostyrko, On unconditional convergence of series in Banach lattices
 8. Jan Stanisław Lipiński, Tibor Šalát, On the Generalized Banach Indicatrix
 9. Pavel Kostyrko, Some properties of oscillation
 10. Tibor Šalát, On statistically convergent sequences of real numbers

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.