Mechanika I

Banach, Stefan

 • Publisher: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk(Warszawa-Lwów-Wilno), 1938

Abstract

top
SPIS RZECZYCZĘŚĆ PIERWSZAPRZEDMOWA............. IIIERRATA................ VIROZDZIAŁ I. TEORIA WEKTORÓWI. Działania na wektorach§ 1. Określenia wstępne........................ 1§ 2. Współrzędne wektora........................ 2§ 3. Suma i różnica wektorów........................ 3§ 4. Iloczyn wektora przez liczbę........................ 4§ 5. Współrzędne sumy i iloczynu........................ 5§ 6. Rozkład wektora........................ 6§ 7. Iloczyn skalarowy........................ 7§ 8. Iloczyn wektorowy........................ 9§ 9. Iloczyn kilku wektorów................... 12§ 10. Funkcje wektorowe........................ 13§ 11. Moment wektoraII. Układy wektorów...................... 15§ 12. Moment ogólny układu wektorów............... 19§ 13. Parametr........................ 21§ 14. Układy równoważne........................ 22§ 15. Para wektorów........................ 23§ 16. Redukcja układu wektorów........................ 24§ 17. Oś środkowa. Skrętnik........................ 26§ 18. Środek wektorów równoległych........................ 28§ 19. Przekształcenia elementarne układu........................ 29ROZDZIAŁ II. KINEMATYKA PUNKTUI. Ruch względem układu odniesienia§ 1. Czas.............................. 32§ 2. Układ odniesienia........................ 32§ 3. Ruch punktu........................ 33§ 4. Wykres ruchu........................ 34§ 5. Prędkość........................ 34§ 6. Przyśpieszenie........................ 36§ 7. Rozkład przyśpieszenia na styczne i normalne........................ 40§ 8. Prędkość i przyśpieszenie kątowe........................ 45§ 9. Ruch płaski w układzie biegunowym........................ 46§ 10. Prędkość polowa........................ 47§ 11. Wymiary wielkości kinematycznych........................ 49II. Zmiana układu odniesienia§ 12. Związek między współrzędnymi........................ 53§ 13. Związek między prędkościami........................ 56§ 14. Związki między przyśpieszeniami........................ 59§ 15. Wyznaczanie ruchu względnego........................ 65ROZDZIAŁ III. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGOI. Dynamika punktu swobodnego§ 1. Podstawowe pojęcia dynamiki........................ 70§ 2. Prawa dynamiki Newtona........................ 72§ 3. Układy jednostek dynamicznych........................ 75§ 4. Równania ruchu........................ 78§ 5. Ruch pod wpływem siły ciężkości........................ 81§ 6. Ruch w ośrodku stawiającym opór........................ 83§ 7. Moment ilości ruchu........................ 85§ 8. Ruch środkowy........................ 86§ 9. Ruchy planet........................ 89§ 10. Praca........................ 93§ 11. Pole sił potencjalne........................ 97§ 12. Przykłady pól potencjalnych........................ 102§ 13. Energia kinetyczna i potencjalna........................ 105§ 14. Ruch punktu przyciąganego przez masę nieruchomą........................ 107§ 15. Ruch harmoniczny........................ 111§ 16. Warunki równowagi w polu sił........................ 120II. Dynamika punktu nieswobodnego§ 17. Równania ruchu........................ 123§ 18. Ruch punktu nieswobodnego po krzywej........................ 125§ 19. Ruch punktu nieswobodnego po powierzchni........................ 129§ 20. Wahadło matematyczne........................ 131§ 21. Równowaga punktu nieswobodnego........................ 133III. Dynamika ruchu względnego§ 22. Prawa ruchu........................ 137§ 23. Przykłady ruchu........................ 138§ 24. Równowaga względna........................ 142§ 25. Ruch względem ziemi........................ 146ROZDZIAŁ IV. GEOMETRIA MASI. Układy punktów§ 1. Momenty statyczne........................ 153§ 2. Środek masy........................ 154§ 3. Momenty stopnia drugiego........................ 159§ 4. Elipsoida bezwładności. Osie bezwładności........................ 163§ 5. Momenty kwadratowe układu płaskiego........................ 169II. Bryły, powierzchnie i linie materialne§ 6. Gęstość....................... 170§ 7. Momenty statyczne i bezwładności. Środek masy........................ 173§ 8. Środki ciężkości niektórych linij, powierzchni i brył........................ 179§ 9. Momenty bezwładności niektórych linij, powierzchni i brył........................ 182ROZDZIAŁ V. UKŁADY PUNKTÓW MATERIALNYCH§ 1. Równania ruchu........................ 190§ 2. Ruch środka masy........................ 198§ 3. Moment ilości ruchu........................ 202§ 4. Praca i potencjał układu punktów........................ 211§ 5. Energia kinetyczna układu punktów........................ 218§ 6. Zagadnienie dwóch ciał........................ 225§ 7. Zagadnienie n ciał........................ 228§ 8. Ruch ciał o masie zmiennej........................ 231

How to cite

top

Banach, Stefan. Mechanika I. Warszawa-Lwów-Wilno: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk, 1938. <http://eudml.org/doc/219309>.

@book{Banach1938,
abstract = {SPIS RZECZYCZĘŚĆ PIERWSZAPRZEDMOWA............. IIIERRATA................ VIROZDZIAŁ I. TEORIA WEKTORÓWI. Działania na wektorach§ 1. Określenia wstępne........................ 1§ 2. Współrzędne wektora........................ 2§ 3. Suma i różnica wektorów........................ 3§ 4. Iloczyn wektora przez liczbę........................ 4§ 5. Współrzędne sumy i iloczynu........................ 5§ 6. Rozkład wektora........................ 6§ 7. Iloczyn skalarowy........................ 7§ 8. Iloczyn wektorowy........................ 9§ 9. Iloczyn kilku wektorów................... 12§ 10. Funkcje wektorowe........................ 13§ 11. Moment wektoraII. Układy wektorów...................... 15§ 12. Moment ogólny układu wektorów............... 19§ 13. Parametr........................ 21§ 14. Układy równoważne........................ 22§ 15. Para wektorów........................ 23§ 16. Redukcja układu wektorów........................ 24§ 17. Oś środkowa. Skrętnik........................ 26§ 18. Środek wektorów równoległych........................ 28§ 19. Przekształcenia elementarne układu........................ 29ROZDZIAŁ II. KINEMATYKA PUNKTUI. Ruch względem układu odniesienia§ 1. Czas.............................. 32§ 2. Układ odniesienia........................ 32§ 3. Ruch punktu........................ 33§ 4. Wykres ruchu........................ 34§ 5. Prędkość........................ 34§ 6. Przyśpieszenie........................ 36§ 7. Rozkład przyśpieszenia na styczne i normalne........................ 40§ 8. Prędkość i przyśpieszenie kątowe........................ 45§ 9. Ruch płaski w układzie biegunowym........................ 46§ 10. Prędkość polowa........................ 47§ 11. Wymiary wielkości kinematycznych........................ 49II. Zmiana układu odniesienia§ 12. Związek między współrzędnymi........................ 53§ 13. Związek między prędkościami........................ 56§ 14. Związki między przyśpieszeniami........................ 59§ 15. Wyznaczanie ruchu względnego........................ 65ROZDZIAŁ III. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGOI. Dynamika punktu swobodnego§ 1. Podstawowe pojęcia dynamiki........................ 70§ 2. Prawa dynamiki Newtona........................ 72§ 3. Układy jednostek dynamicznych........................ 75§ 4. Równania ruchu........................ 78§ 5. Ruch pod wpływem siły ciężkości........................ 81§ 6. Ruch w ośrodku stawiającym opór........................ 83§ 7. Moment ilości ruchu........................ 85§ 8. Ruch środkowy........................ 86§ 9. Ruchy planet........................ 89§ 10. Praca........................ 93§ 11. Pole sił potencjalne........................ 97§ 12. Przykłady pól potencjalnych........................ 102§ 13. Energia kinetyczna i potencjalna........................ 105§ 14. Ruch punktu przyciąganego przez masę nieruchomą........................ 107§ 15. Ruch harmoniczny........................ 111§ 16. Warunki równowagi w polu sił........................ 120II. Dynamika punktu nieswobodnego§ 17. Równania ruchu........................ 123§ 18. Ruch punktu nieswobodnego po krzywej........................ 125§ 19. Ruch punktu nieswobodnego po powierzchni........................ 129§ 20. Wahadło matematyczne........................ 131§ 21. Równowaga punktu nieswobodnego........................ 133III. Dynamika ruchu względnego§ 22. Prawa ruchu........................ 137§ 23. Przykłady ruchu........................ 138§ 24. Równowaga względna........................ 142§ 25. Ruch względem ziemi........................ 146ROZDZIAŁ IV. GEOMETRIA MASI. Układy punktów§ 1. Momenty statyczne........................ 153§ 2. Środek masy........................ 154§ 3. Momenty stopnia drugiego........................ 159§ 4. Elipsoida bezwładności. Osie bezwładności........................ 163§ 5. Momenty kwadratowe układu płaskiego........................ 169II. Bryły, powierzchnie i linie materialne§ 6. Gęstość....................... 170§ 7. Momenty statyczne i bezwładności. Środek masy........................ 173§ 8. Środki ciężkości niektórych linij, powierzchni i brył........................ 179§ 9. Momenty bezwładności niektórych linij, powierzchni i brył........................ 182ROZDZIAŁ V. UKŁADY PUNKTÓW MATERIALNYCH§ 1. Równania ruchu........................ 190§ 2. Ruch środka masy........................ 198§ 3. Moment ilości ruchu........................ 202§ 4. Praca i potencjał układu punktów........................ 211§ 5. Energia kinetyczna układu punktów........................ 218§ 6. Zagadnienie dwóch ciał........................ 225§ 7. Zagadnienie n ciał........................ 228§ 8. Ruch ciał o masie zmiennej........................ 231},
author = {Banach, Stefan},
language = {pol},
location = {Warszawa-Lwów-Wilno},
publisher = {Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk},
title = {Mechanika I},
url = {http://eudml.org/doc/219309},
year = {1938},
}

TY - BOOK
AU - Banach, Stefan
TI - Mechanika I
PY - 1938
CY - Warszawa-Lwów-Wilno
PB - Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk
AB - SPIS RZECZYCZĘŚĆ PIERWSZAPRZEDMOWA............. IIIERRATA................ VIROZDZIAŁ I. TEORIA WEKTORÓWI. Działania na wektorach§ 1. Określenia wstępne........................ 1§ 2. Współrzędne wektora........................ 2§ 3. Suma i różnica wektorów........................ 3§ 4. Iloczyn wektora przez liczbę........................ 4§ 5. Współrzędne sumy i iloczynu........................ 5§ 6. Rozkład wektora........................ 6§ 7. Iloczyn skalarowy........................ 7§ 8. Iloczyn wektorowy........................ 9§ 9. Iloczyn kilku wektorów................... 12§ 10. Funkcje wektorowe........................ 13§ 11. Moment wektoraII. Układy wektorów...................... 15§ 12. Moment ogólny układu wektorów............... 19§ 13. Parametr........................ 21§ 14. Układy równoważne........................ 22§ 15. Para wektorów........................ 23§ 16. Redukcja układu wektorów........................ 24§ 17. Oś środkowa. Skrętnik........................ 26§ 18. Środek wektorów równoległych........................ 28§ 19. Przekształcenia elementarne układu........................ 29ROZDZIAŁ II. KINEMATYKA PUNKTUI. Ruch względem układu odniesienia§ 1. Czas.............................. 32§ 2. Układ odniesienia........................ 32§ 3. Ruch punktu........................ 33§ 4. Wykres ruchu........................ 34§ 5. Prędkość........................ 34§ 6. Przyśpieszenie........................ 36§ 7. Rozkład przyśpieszenia na styczne i normalne........................ 40§ 8. Prędkość i przyśpieszenie kątowe........................ 45§ 9. Ruch płaski w układzie biegunowym........................ 46§ 10. Prędkość polowa........................ 47§ 11. Wymiary wielkości kinematycznych........................ 49II. Zmiana układu odniesienia§ 12. Związek między współrzędnymi........................ 53§ 13. Związek między prędkościami........................ 56§ 14. Związki między przyśpieszeniami........................ 59§ 15. Wyznaczanie ruchu względnego........................ 65ROZDZIAŁ III. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGOI. Dynamika punktu swobodnego§ 1. Podstawowe pojęcia dynamiki........................ 70§ 2. Prawa dynamiki Newtona........................ 72§ 3. Układy jednostek dynamicznych........................ 75§ 4. Równania ruchu........................ 78§ 5. Ruch pod wpływem siły ciężkości........................ 81§ 6. Ruch w ośrodku stawiającym opór........................ 83§ 7. Moment ilości ruchu........................ 85§ 8. Ruch środkowy........................ 86§ 9. Ruchy planet........................ 89§ 10. Praca........................ 93§ 11. Pole sił potencjalne........................ 97§ 12. Przykłady pól potencjalnych........................ 102§ 13. Energia kinetyczna i potencjalna........................ 105§ 14. Ruch punktu przyciąganego przez masę nieruchomą........................ 107§ 15. Ruch harmoniczny........................ 111§ 16. Warunki równowagi w polu sił........................ 120II. Dynamika punktu nieswobodnego§ 17. Równania ruchu........................ 123§ 18. Ruch punktu nieswobodnego po krzywej........................ 125§ 19. Ruch punktu nieswobodnego po powierzchni........................ 129§ 20. Wahadło matematyczne........................ 131§ 21. Równowaga punktu nieswobodnego........................ 133III. Dynamika ruchu względnego§ 22. Prawa ruchu........................ 137§ 23. Przykłady ruchu........................ 138§ 24. Równowaga względna........................ 142§ 25. Ruch względem ziemi........................ 146ROZDZIAŁ IV. GEOMETRIA MASI. Układy punktów§ 1. Momenty statyczne........................ 153§ 2. Środek masy........................ 154§ 3. Momenty stopnia drugiego........................ 159§ 4. Elipsoida bezwładności. Osie bezwładności........................ 163§ 5. Momenty kwadratowe układu płaskiego........................ 169II. Bryły, powierzchnie i linie materialne§ 6. Gęstość....................... 170§ 7. Momenty statyczne i bezwładności. Środek masy........................ 173§ 8. Środki ciężkości niektórych linij, powierzchni i brył........................ 179§ 9. Momenty bezwładności niektórych linij, powierzchni i brył........................ 182ROZDZIAŁ V. UKŁADY PUNKTÓW MATERIALNYCH§ 1. Równania ruchu........................ 190§ 2. Ruch środka masy........................ 198§ 3. Moment ilości ruchu........................ 202§ 4. Praca i potencjał układu punktów........................ 211§ 5. Energia kinetyczna układu punktów........................ 218§ 6. Zagadnienie dwóch ciał........................ 225§ 7. Zagadnienie n ciał........................ 228§ 8. Ruch ciał o masie zmiennej........................ 231
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/219309
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.