O pewnych charakterystycznych punktach dźwigarów cienkościennych

Nowiński, Jerzy

 • Publisher: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk(Warszawa), 1954

Abstract

top
Wstęp 1. Wzory podstawowe 2. Dźwigar obciążony siłą pojedynczą 3. Środek ścinania przekroju pośredniego 4. Dźwigar o przekroju trapezowym z tzw. pokryciem niepracującym 5. Przykład liczbowy (dźwigar o przekroju prostokątnym niesymetrycznym) О некоторых характерных точках сечений тонкостенных балок (резюме) Certain characteristic points of cross-sections of thin walled tubes (summary)

How to cite

top

Nowiński, Jerzy. O pewnych charakterystycznych punktach dźwigarów cienkościennych. Warszawa: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk, 1954. <http://eudml.org/doc/219319>.

@book{Nowiński1954,
abstract = {Wstęp 1. Wzory podstawowe 2. Dźwigar obciążony siłą pojedynczą 3. Środek ścinania przekroju pośredniego 4. Dźwigar o przekroju trapezowym z tzw. pokryciem niepracującym 5. Przykład liczbowy (dźwigar o przekroju prostokątnym niesymetrycznym) О некоторых характерных точках сечений тонкостенных балок (резюме) Certain characteristic points of cross-sections of thin walled tubes (summary)},
author = {Nowiński, Jerzy},
language = {pol},
location = {Warszawa},
publisher = {Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk},
title = {O pewnych charakterystycznych punktach dźwigarów cienkościennych},
url = {http://eudml.org/doc/219319},
year = {1954},
}

TY - BOOK
AU - Nowiński, Jerzy
TI - O pewnych charakterystycznych punktach dźwigarów cienkościennych
PY - 1954
CY - Warszawa
PB - Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk
AB - Wstęp 1. Wzory podstawowe 2. Dźwigar obciążony siłą pojedynczą 3. Środek ścinania przekroju pośredniego 4. Dźwigar o przekroju trapezowym z tzw. pokryciem niepracującym 5. Przykład liczbowy (dźwigar o przekroju prostokątnym niesymetrycznym) О некоторых характерных точках сечений тонкостенных балок (резюме) Certain characteristic points of cross-sections of thin walled tubes (summary)
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/219319
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.