Geometria wykreślna

Otto, Edward

 • Publisher: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk, 1950

Abstract

top
SPIS RZECZYPRZEDMOWA............... VIIROZDZIAŁ I. RZUTY CECHOWANE§ 1. Definicja i własności rzutu równoległego................ 1§ 2. Rzut prostokątny i cecha punktu............................. 3§ 3, Proste równoległe........................................... 6§ 4. Proste przecinające się..................................... 8§ 5. Płaszczyzna................................................. 10§ 6. Krawędź dwu płaszczyzn - Punkt przebicia płaszczyzny prostą...... 13§ 7. Rzuty prostych prostopadłych................................ 23§ 8. Obroty i kłady....................................... 24§ 9. Zastosowania.................................. 31ROZDZIAŁ II. RZUTY NA DWIE PŁASZCZYZNY§ 10. Rzuty punktu....................... 44§ 11. Zadania............................... 47§ 12. Rzuty prostej........................ 56§ 13. Rzuty prostych równoległych, przecinających się i skośnych............ 60§ 14. Płaszczyzna.................... 63§ 15. Krawędź dwu płaszczyzn - Punkt przebicia płaszczyzny prostą.......... 67§ 16. Konstrukcja obrotów i kładów w rzutach na dwie płaszczyzny............ 74§ 17. Rzuty prostych i płaszczyzn prostopadłych..................... 77§ 18. Konstrukcje bez użycia śladów....................... 83§ 19. Zmiana układu...................... 87§ 20. Rzut boczny....................... 90§ 21. Cienie............................ 95ROZDZIAŁ III. KRZYWE DRUGIEGO STOPNIA§ 22. Punkty niewłaściwe........................ 100§ 23. Homologia, kolineacja i przekształcenie rzutowe............ 104§ 24. Stosunek podziału i dwustosunek................... 116§ 25. Twierdzenie Pappusa i zagadnienie jednoznaczności przekształceń rzutowych................ 119§ 26. Definicje i ogólne własności krzywych stożkowych........... 123§ 27. Konstrukcje krzywych stożkowych.............. 131§ 28. Przekroje stożków i walców............. 138§ 29. Własności miarowe stożkowych................ 146ROZDZIAŁ IV. POWIERZCHNIE DRUGIEGO STOPNIA§ 30. Kolineacja i przekształcenie rzutowe przestrzeni................. 158§ 31. Definicja i ogólne własności powierzchni drugiego stopnia............ 162§ 32. Rzuty powierzchni drugiego stopnia.......................... 174ROZDZIAŁ V. PRZENIKANIE POWIERZCHNI§ 33. Powierzchnie obrotowe.................. 183§ 34. Przykłady przenikania powierzchni.......... 194ROZDZIAŁ VI. AKSONOMETRIA§ 35. Twierdzenie Pohlkego - Aksonometria ukośna............... 214§ 36. Aksonometria prostokątna................. 222ROZDZIAŁ VII.PERSPEKTYWA§ 37. Definicja rzutu środkowego............ 229§ 38. Rzut prostej - Płaszczyzna.......... 231§ 39. Konstrukcje podstawowe............... 241§ 40. Rzuty krzywych drugiego stopnia.......... 255§ 41. Konstrukcje cieni w rzutach środkowych............ 263§ 42. Anaglify................. 266§ 43. Fotogrametria Skorowidz nazw................ 268Skorowidz nazw.................... 271

How to cite

top

Otto, Edward. Geometria wykreślna. 1950. <http://eudml.org/doc/219322>.

@book{Otto1950,
abstract = {SPIS RZECZYPRZEDMOWA............... VIIROZDZIAŁ I. RZUTY CECHOWANE§ 1. Definicja i własności rzutu równoległego................ 1§ 2. Rzut prostokątny i cecha punktu............................. 3§ 3, Proste równoległe........................................... 6§ 4. Proste przecinające się..................................... 8§ 5. Płaszczyzna................................................. 10§ 6. Krawędź dwu płaszczyzn - Punkt przebicia płaszczyzny prostą...... 13§ 7. Rzuty prostych prostopadłych................................ 23§ 8. Obroty i kłady....................................... 24§ 9. Zastosowania.................................. 31ROZDZIAŁ II. RZUTY NA DWIE PŁASZCZYZNY§ 10. Rzuty punktu....................... 44§ 11. Zadania............................... 47§ 12. Rzuty prostej........................ 56§ 13. Rzuty prostych równoległych, przecinających się i skośnych............ 60§ 14. Płaszczyzna.................... 63§ 15. Krawędź dwu płaszczyzn - Punkt przebicia płaszczyzny prostą.......... 67§ 16. Konstrukcja obrotów i kładów w rzutach na dwie płaszczyzny............ 74§ 17. Rzuty prostych i płaszczyzn prostopadłych..................... 77§ 18. Konstrukcje bez użycia śladów....................... 83§ 19. Zmiana układu...................... 87§ 20. Rzut boczny....................... 90§ 21. Cienie............................ 95ROZDZIAŁ III. KRZYWE DRUGIEGO STOPNIA§ 22. Punkty niewłaściwe........................ 100§ 23. Homologia, kolineacja i przekształcenie rzutowe............ 104§ 24. Stosunek podziału i dwustosunek................... 116§ 25. Twierdzenie Pappusa i zagadnienie jednoznaczności przekształceń rzutowych................ 119§ 26. Definicje i ogólne własności krzywych stożkowych........... 123§ 27. Konstrukcje krzywych stożkowych.............. 131§ 28. Przekroje stożków i walców............. 138§ 29. Własności miarowe stożkowych................ 146ROZDZIAŁ IV. POWIERZCHNIE DRUGIEGO STOPNIA§ 30. Kolineacja i przekształcenie rzutowe przestrzeni................. 158§ 31. Definicja i ogólne własności powierzchni drugiego stopnia............ 162§ 32. Rzuty powierzchni drugiego stopnia.......................... 174ROZDZIAŁ V. PRZENIKANIE POWIERZCHNI§ 33. Powierzchnie obrotowe.................. 183§ 34. Przykłady przenikania powierzchni.......... 194ROZDZIAŁ VI. AKSONOMETRIA§ 35. Twierdzenie Pohlkego - Aksonometria ukośna............... 214§ 36. Aksonometria prostokątna................. 222ROZDZIAŁ VII.PERSPEKTYWA§ 37. Definicja rzutu środkowego............ 229§ 38. Rzut prostej - Płaszczyzna.......... 231§ 39. Konstrukcje podstawowe............... 241§ 40. Rzuty krzywych drugiego stopnia.......... 255§ 41. Konstrukcje cieni w rzutach środkowych............ 263§ 42. Anaglify................. 266§ 43. Fotogrametria Skorowidz nazw................ 268Skorowidz nazw.................... 271},
author = {Otto, Edward},
language = {pol},
publisher = {Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk},
title = {Geometria wykreślna},
url = {http://eudml.org/doc/219322},
year = {1950},
}

TY - BOOK
AU - Otto, Edward
TI - Geometria wykreślna
PY - 1950
PB - Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk
AB - SPIS RZECZYPRZEDMOWA............... VIIROZDZIAŁ I. RZUTY CECHOWANE§ 1. Definicja i własności rzutu równoległego................ 1§ 2. Rzut prostokątny i cecha punktu............................. 3§ 3, Proste równoległe........................................... 6§ 4. Proste przecinające się..................................... 8§ 5. Płaszczyzna................................................. 10§ 6. Krawędź dwu płaszczyzn - Punkt przebicia płaszczyzny prostą...... 13§ 7. Rzuty prostych prostopadłych................................ 23§ 8. Obroty i kłady....................................... 24§ 9. Zastosowania.................................. 31ROZDZIAŁ II. RZUTY NA DWIE PŁASZCZYZNY§ 10. Rzuty punktu....................... 44§ 11. Zadania............................... 47§ 12. Rzuty prostej........................ 56§ 13. Rzuty prostych równoległych, przecinających się i skośnych............ 60§ 14. Płaszczyzna.................... 63§ 15. Krawędź dwu płaszczyzn - Punkt przebicia płaszczyzny prostą.......... 67§ 16. Konstrukcja obrotów i kładów w rzutach na dwie płaszczyzny............ 74§ 17. Rzuty prostych i płaszczyzn prostopadłych..................... 77§ 18. Konstrukcje bez użycia śladów....................... 83§ 19. Zmiana układu...................... 87§ 20. Rzut boczny....................... 90§ 21. Cienie............................ 95ROZDZIAŁ III. KRZYWE DRUGIEGO STOPNIA§ 22. Punkty niewłaściwe........................ 100§ 23. Homologia, kolineacja i przekształcenie rzutowe............ 104§ 24. Stosunek podziału i dwustosunek................... 116§ 25. Twierdzenie Pappusa i zagadnienie jednoznaczności przekształceń rzutowych................ 119§ 26. Definicje i ogólne własności krzywych stożkowych........... 123§ 27. Konstrukcje krzywych stożkowych.............. 131§ 28. Przekroje stożków i walców............. 138§ 29. Własności miarowe stożkowych................ 146ROZDZIAŁ IV. POWIERZCHNIE DRUGIEGO STOPNIA§ 30. Kolineacja i przekształcenie rzutowe przestrzeni................. 158§ 31. Definicja i ogólne własności powierzchni drugiego stopnia............ 162§ 32. Rzuty powierzchni drugiego stopnia.......................... 174ROZDZIAŁ V. PRZENIKANIE POWIERZCHNI§ 33. Powierzchnie obrotowe.................. 183§ 34. Przykłady przenikania powierzchni.......... 194ROZDZIAŁ VI. AKSONOMETRIA§ 35. Twierdzenie Pohlkego - Aksonometria ukośna............... 214§ 36. Aksonometria prostokątna................. 222ROZDZIAŁ VII.PERSPEKTYWA§ 37. Definicja rzutu środkowego............ 229§ 38. Rzut prostej - Płaszczyzna.......... 231§ 39. Konstrukcje podstawowe............... 241§ 40. Rzuty krzywych drugiego stopnia.......... 255§ 41. Konstrukcje cieni w rzutach środkowych............ 263§ 42. Anaglify................. 266§ 43. Fotogrametria Skorowidz nazw................ 268Skorowidz nazw.................... 271
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/219322
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.