Równania różniczkowe I

Nikliborc, Władysław

 • Publisher: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk(Warszawa-Wrocław), 1951

Abstract

top
SPIS RZECZYPRZEDMOWA...................................... IIIROZDZIAŁ I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE O RÓWNANIACH RÓŻNICZKOWYCH§ 1. Przykłady i klasyfikacja równań różniczkowych............. 1§ 2. Układy równań różniczkowych............. 7§ 3. Zbiory punktów, łuki, obszary na płaszczyźnie i w przestrzeni n-wymiarowej............. 13§ 4. Ogólne uwagi o równaniach różniczkowych zwyczajnych............. 18§ 5. Tworzenie równania y'=f(x,y) i zagadnienie trajektorii............. 27§ 6. Interpretacja geometryczna równania y'=f(x,y} oraz przybliżona metoda graficzna jego całkowania............. 32ROZDZIAŁ II. TWIERDZENIE CAUCHY'EGO O ISTNIENIU ROZWIĄZANIA RÓWNANIA y'=f(x,y)§ 7. Dowód istnienia rozwiązania metodą kolejnych przybliżeń............. 36§ 8. Funkcje równociągłe. Twierdzenie Arzeli............. 48§ 9. Dowód istnienia rozwiązania metodą linii łamanych. Twierdzenie Cauchy-Peano............. 51§ 10. Integralne rozwiązanie zadania Cauchy'ego............. 58§ 11. Pęk rozwiązań równania y'=f(x,y), przechodzących przez jeden punkt............. 66§ 12. Zagadnienie jednoznaczności rozwiązania równania y'=f(x,y)............. 72§ 13. Przybliżona metoda rachunkowa całkowania równania y'=f(x,y) oparta na metodzie linii łamanych............. 77§ 14. Metoda granic Cauchy'ego............. 79§ 15. Równanie postaci P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0............. 85ROZDZIAŁ III. EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE PEWNYCH TYPÓW RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH§ 16. Równanie zupełne.................. 91§ 17. Równanie postaci y'=f(x) i y'=g(y)............. 93§ 18. Równanie o zmiennych rozdzielonych, I............. 96§ 19. Równanie o zmiennych rozdzielonych, II............. 98§ 20. Równanie Eulera............. 102§ 21. Zamiana zmiennych w równaniu różniczkowym............. 105§ 22. Równanie różniczkowe jednorodne............. 109§ 23. Równanie postaci y'=h((ax+by+c)/(a'x+b'y+c'))............. 113§ 24. Równanie różniczkowe liniowe pierwszego rzędu............. 115§ 25. Równanie Bernoulliego............. 121§ 26. Równanie Jacobiego............. 124§ 27. Ogólne równanie Riccatiego.............§ 28. Równanie Boole'a i równanie Eiccatiego specjalne.............§ 29. Teoria czynnika całkującego............. 136ROZDZIAŁ IV. OGÓLNE RÓWNANIE UWIKŁANE PIERWSZEGO RZĘDU§ 30. Twierdzenia egzystencjonalne odnoszące się do równania F(x,y,y')=0............. 147§ 31. Równania x=λ(y') i y=μ(y')............. 152§ 32. Równanie Clairauta............. 155§ 33. Równanie d'Alemberta............. 161§ 34. Przekształcenie równania F (x,y,y')=0 za pomocą metody różniczkowania............. 163§ 35. Pojęcie przekształcenia stycznościowego. Transformacja Legendre'a i jej zastosowanie do całkowania równań różniczkowych............. 164SKOROWIDZ NAZW................... 171SKOROWIDZ NAZWISK................ 174

How to cite

top

Nikliborc, Władysław. Równania różniczkowe I. Warszawa-Wrocław: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk, 1951. <http://eudml.org/doc/219324>.

@book{Nikliborc1951,
abstract = {SPIS RZECZYPRZEDMOWA...................................... IIIROZDZIAŁ I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE O RÓWNANIACH RÓŻNICZKOWYCH§ 1. Przykłady i klasyfikacja równań różniczkowych............. 1§ 2. Układy równań różniczkowych............. 7§ 3. Zbiory punktów, łuki, obszary na płaszczyźnie i w przestrzeni n-wymiarowej............. 13§ 4. Ogólne uwagi o równaniach różniczkowych zwyczajnych............. 18§ 5. Tworzenie równania y'=f(x,y) i zagadnienie trajektorii............. 27§ 6. Interpretacja geometryczna równania y'=f(x,y\} oraz przybliżona metoda graficzna jego całkowania............. 32ROZDZIAŁ II. TWIERDZENIE CAUCHY'EGO O ISTNIENIU ROZWIĄZANIA RÓWNANIA y'=f(x,y)§ 7. Dowód istnienia rozwiązania metodą kolejnych przybliżeń............. 36§ 8. Funkcje równociągłe. Twierdzenie Arzeli............. 48§ 9. Dowód istnienia rozwiązania metodą linii łamanych. Twierdzenie Cauchy-Peano............. 51§ 10. Integralne rozwiązanie zadania Cauchy'ego............. 58§ 11. Pęk rozwiązań równania y'=f(x,y), przechodzących przez jeden punkt............. 66§ 12. Zagadnienie jednoznaczności rozwiązania równania y'=f(x,y)............. 72§ 13. Przybliżona metoda rachunkowa całkowania równania y'=f(x,y) oparta na metodzie linii łamanych............. 77§ 14. Metoda granic Cauchy'ego............. 79§ 15. Równanie postaci P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0............. 85ROZDZIAŁ III. EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE PEWNYCH TYPÓW RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH§ 16. Równanie zupełne.................. 91§ 17. Równanie postaci y'=f(x) i y'=g(y)............. 93§ 18. Równanie o zmiennych rozdzielonych, I............. 96§ 19. Równanie o zmiennych rozdzielonych, II............. 98§ 20. Równanie Eulera............. 102§ 21. Zamiana zmiennych w równaniu różniczkowym............. 105§ 22. Równanie różniczkowe jednorodne............. 109§ 23. Równanie postaci y'=h((ax+by+c)/(a'x+b'y+c'))............. 113§ 24. Równanie różniczkowe liniowe pierwszego rzędu............. 115§ 25. Równanie Bernoulliego............. 121§ 26. Równanie Jacobiego............. 124§ 27. Ogólne równanie Riccatiego.............§ 28. Równanie Boole'a i równanie Eiccatiego specjalne.............§ 29. Teoria czynnika całkującego............. 136ROZDZIAŁ IV. OGÓLNE RÓWNANIE UWIKŁANE PIERWSZEGO RZĘDU§ 30. Twierdzenia egzystencjonalne odnoszące się do równania F(x,y,y')=0............. 147§ 31. Równania x=λ(y') i y=μ(y')............. 152§ 32. Równanie Clairauta............. 155§ 33. Równanie d'Alemberta............. 161§ 34. Przekształcenie równania F (x,y,y')=0 za pomocą metody różniczkowania............. 163§ 35. Pojęcie przekształcenia stycznościowego. Transformacja Legendre'a i jej zastosowanie do całkowania równań różniczkowych............. 164SKOROWIDZ NAZW................... 171SKOROWIDZ NAZWISK................ 174},
author = {Nikliborc, Władysław},
keywords = {ordinary differential equations},
language = {pol},
location = {Warszawa-Wrocław},
publisher = {Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk},
title = {Równania różniczkowe I},
url = {http://eudml.org/doc/219324},
year = {1951},
}

TY - BOOK
AU - Nikliborc, Władysław
TI - Równania różniczkowe I
PY - 1951
CY - Warszawa-Wrocław
PB - Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk
AB - SPIS RZECZYPRZEDMOWA...................................... IIIROZDZIAŁ I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE O RÓWNANIACH RÓŻNICZKOWYCH§ 1. Przykłady i klasyfikacja równań różniczkowych............. 1§ 2. Układy równań różniczkowych............. 7§ 3. Zbiory punktów, łuki, obszary na płaszczyźnie i w przestrzeni n-wymiarowej............. 13§ 4. Ogólne uwagi o równaniach różniczkowych zwyczajnych............. 18§ 5. Tworzenie równania y'=f(x,y) i zagadnienie trajektorii............. 27§ 6. Interpretacja geometryczna równania y'=f(x,y} oraz przybliżona metoda graficzna jego całkowania............. 32ROZDZIAŁ II. TWIERDZENIE CAUCHY'EGO O ISTNIENIU ROZWIĄZANIA RÓWNANIA y'=f(x,y)§ 7. Dowód istnienia rozwiązania metodą kolejnych przybliżeń............. 36§ 8. Funkcje równociągłe. Twierdzenie Arzeli............. 48§ 9. Dowód istnienia rozwiązania metodą linii łamanych. Twierdzenie Cauchy-Peano............. 51§ 10. Integralne rozwiązanie zadania Cauchy'ego............. 58§ 11. Pęk rozwiązań równania y'=f(x,y), przechodzących przez jeden punkt............. 66§ 12. Zagadnienie jednoznaczności rozwiązania równania y'=f(x,y)............. 72§ 13. Przybliżona metoda rachunkowa całkowania równania y'=f(x,y) oparta na metodzie linii łamanych............. 77§ 14. Metoda granic Cauchy'ego............. 79§ 15. Równanie postaci P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0............. 85ROZDZIAŁ III. EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE PEWNYCH TYPÓW RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH§ 16. Równanie zupełne.................. 91§ 17. Równanie postaci y'=f(x) i y'=g(y)............. 93§ 18. Równanie o zmiennych rozdzielonych, I............. 96§ 19. Równanie o zmiennych rozdzielonych, II............. 98§ 20. Równanie Eulera............. 102§ 21. Zamiana zmiennych w równaniu różniczkowym............. 105§ 22. Równanie różniczkowe jednorodne............. 109§ 23. Równanie postaci y'=h((ax+by+c)/(a'x+b'y+c'))............. 113§ 24. Równanie różniczkowe liniowe pierwszego rzędu............. 115§ 25. Równanie Bernoulliego............. 121§ 26. Równanie Jacobiego............. 124§ 27. Ogólne równanie Riccatiego.............§ 28. Równanie Boole'a i równanie Eiccatiego specjalne.............§ 29. Teoria czynnika całkującego............. 136ROZDZIAŁ IV. OGÓLNE RÓWNANIE UWIKŁANE PIERWSZEGO RZĘDU§ 30. Twierdzenia egzystencjonalne odnoszące się do równania F(x,y,y')=0............. 147§ 31. Równania x=λ(y') i y=μ(y')............. 152§ 32. Równanie Clairauta............. 155§ 33. Równanie d'Alemberta............. 161§ 34. Przekształcenie równania F (x,y,y')=0 za pomocą metody różniczkowania............. 163§ 35. Pojęcie przekształcenia stycznościowego. Transformacja Legendre'a i jej zastosowanie do całkowania równań różniczkowych............. 164SKOROWIDZ NAZW................... 171SKOROWIDZ NAZWISK................ 174
LA - pol
KW - ordinary differential equations
UR - http://eudml.org/doc/219324
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.