Mechanika II

Stefan Banach

 • 1938

Abstract

top
ROZDZIAŁ VI. STATYKA CIAŁA SZTYWNEGO I. Ciało swobodne § 1. Ciało sztywne................. 235 § 2. Siła.......................... 236 § 3. Hipotezy równowagi sił........ 239 § 4. Przekształcanie układów sił.... 239 § 5. Warunki równowagi sił.......... 245 § 6. Grafostatyka. Wielobok sznurowy... 238 § 7. Niektóre zastosowania wieloboku sznurowego.... 256 II. Ciało nieswobodne § 8. Warunki równowagi.................... 261 § 9. Reakcje ciał stykających się......... 262 § 10. Tarcie.............................. 271 § 11. Warunki równowagi nie zawierające reakcji......... 274 § 12. Równowaga ciał ciężkich podpartych................ 282 § 13. Siły wewnętrzne................................. 288 III. Układy ciał § 14. Warunki równowagi....................... 290 § 15. Układy prętów........................... 292 § 16. Kratownice.................................. 298 § 17. Równowaga lin ciężkich..................... 305 ROZDZIAŁ VII. KINEMATYKA CIAŁA SZTYWNEGO § 1. Przesunięcie i obrót ciała około osi.......... 310 § 2. Przesunięcia punktów ciała w ruchu płaskim........ 313 § 3. Przesunięcia punktów ciała....................... 315 § 4, Ruch postępowy i ruch obrotowy około osi............ 320 § 5. Rozmieszczenie prędkości w ciele sztywnym........... 323 § 6. Ruch chwilowy płaski............................ 326 § 7. Ruch chwilowy przestrzenny....................... 332 § 8. Toczenie i ślizganie...................... 339 § 9. Składanie ruchów ciała....................... 343 § 10. Przedstawienie analityczne ruchu ciała sztywnego.......... 351 § 11. Rozkład przyśpieszeń............................. 357 ROZDZIAŁ VIII. DYNAMIKA CIAŁA SZTYWNEGO § 1. Praca i energia kinetyczna............ 361 § 2. Równania ruchu........................... 365 § 3. Obrót około osi stałej.................. 375 § 4. Ruch płaski............................. 387 § 5. Kręt.................................. 394 § 6. Równania Eulera......................... 399 § 7. Obrót ciała około punktu bez działania sił............... 401 § 8. Obrót ciała ciężkiego około punktu..................... 408 § 9. Ruch kuli po płaszczyźnie............................. 408 § 10. Giroskop Foucaulta................................ 414 ROZDZIAŁ IX. ZASADA PRAC PRZYGOTOWANYCH § 1. Układy holonomiczne skleronomiczne..................... 420 § 2. Przesunięcia przygotowane.............................. 424 § 3. Zasada prac przygotowanych............................. 436 § 4. Wyznaczanie położenia równowagi w polu sił............ 449 § 5. Współrzędne uogólnione Lagrange'a..................... 455 ROZDZIAŁ X. DYNAMIKA UKŁADÓW HOLONOMICZNYCH § 1. Układy holonomiczne............................. 470 § 2. Układy anholonomiczne........................... 472 § 3. Przesunięcia przygotowane........................ 473 § 4. Zasada d'Alemberta............................... 478 § 5. Praca i energia kinetyczna w układach skleronomicznych.................. 483 § 6. Równania Lagrange'a pierwszego rodzaju.......................... 485 § 7. Równania Lagrange'a drugiego rodzaju............................ 488 § 8. Równania kanoniczne Hamiltona................................ 504 ROZDZIAŁ XI. ZASADY WARIACYJNE MECHANIKI § 1. Wariacja bez wariacji czasu............................. 510 § 2. Zasada Hamiltona.............................. 518 § 3. Wariacja z wariacją czasu................................ 529 § 4. Zasada Maupertuis (najmniejszego działania)................. 534 DODATEK............................................ 541 SKOROWIDZ NAZW................................. 544

How to cite

top

Stefan Banach. Mechanika II. 1938. <http://eudml.org/doc/219327>.

@book{StefanBanach1938,
abstract = {ROZDZIAŁ VI. STATYKA CIAŁA SZTYWNEGO I. Ciało swobodne § 1. Ciało sztywne................. 235 § 2. Siła.......................... 236 § 3. Hipotezy równowagi sił........ 239 § 4. Przekształcanie układów sił.... 239 § 5. Warunki równowagi sił.......... 245 § 6. Grafostatyka. Wielobok sznurowy... 238 § 7. Niektóre zastosowania wieloboku sznurowego.... 256 II. Ciało nieswobodne § 8. Warunki równowagi.................... 261 § 9. Reakcje ciał stykających się......... 262 § 10. Tarcie.............................. 271 § 11. Warunki równowagi nie zawierające reakcji......... 274 § 12. Równowaga ciał ciężkich podpartych................ 282 § 13. Siły wewnętrzne................................. 288 III. Układy ciał § 14. Warunki równowagi....................... 290 § 15. Układy prętów........................... 292 § 16. Kratownice.................................. 298 § 17. Równowaga lin ciężkich..................... 305 ROZDZIAŁ VII. KINEMATYKA CIAŁA SZTYWNEGO § 1. Przesunięcie i obrót ciała około osi.......... 310 § 2. Przesunięcia punktów ciała w ruchu płaskim........ 313 § 3. Przesunięcia punktów ciała....................... 315 § 4, Ruch postępowy i ruch obrotowy około osi............ 320 § 5. Rozmieszczenie prędkości w ciele sztywnym........... 323 § 6. Ruch chwilowy płaski............................ 326 § 7. Ruch chwilowy przestrzenny....................... 332 § 8. Toczenie i ślizganie...................... 339 § 9. Składanie ruchów ciała....................... 343 § 10. Przedstawienie analityczne ruchu ciała sztywnego.......... 351 § 11. Rozkład przyśpieszeń............................. 357 ROZDZIAŁ VIII. DYNAMIKA CIAŁA SZTYWNEGO § 1. Praca i energia kinetyczna............ 361 § 2. Równania ruchu........................... 365 § 3. Obrót około osi stałej.................. 375 § 4. Ruch płaski............................. 387 § 5. Kręt.................................. 394 § 6. Równania Eulera......................... 399 § 7. Obrót ciała około punktu bez działania sił............... 401 § 8. Obrót ciała ciężkiego około punktu..................... 408 § 9. Ruch kuli po płaszczyźnie............................. 408 § 10. Giroskop Foucaulta................................ 414 ROZDZIAŁ IX. ZASADA PRAC PRZYGOTOWANYCH § 1. Układy holonomiczne skleronomiczne..................... 420 § 2. Przesunięcia przygotowane.............................. 424 § 3. Zasada prac przygotowanych............................. 436 § 4. Wyznaczanie położenia równowagi w polu sił............ 449 § 5. Współrzędne uogólnione Lagrange'a..................... 455 ROZDZIAŁ X. DYNAMIKA UKŁADÓW HOLONOMICZNYCH § 1. Układy holonomiczne............................. 470 § 2. Układy anholonomiczne........................... 472 § 3. Przesunięcia przygotowane........................ 473 § 4. Zasada d'Alemberta............................... 478 § 5. Praca i energia kinetyczna w układach skleronomicznych.................. 483 § 6. Równania Lagrange'a pierwszego rodzaju.......................... 485 § 7. Równania Lagrange'a drugiego rodzaju............................ 488 § 8. Równania kanoniczne Hamiltona................................ 504 ROZDZIAŁ XI. ZASADY WARIACYJNE MECHANIKI § 1. Wariacja bez wariacji czasu............................. 510 § 2. Zasada Hamiltona.............................. 518 § 3. Wariacja z wariacją czasu................................ 529 § 4. Zasada Maupertuis (najmniejszego działania)................. 534 DODATEK............................................ 541 SKOROWIDZ NAZW................................. 544},
author = {Stefan Banach},
language = {pol},
title = {Mechanika II},
url = {http://eudml.org/doc/219327},
year = {1938},
}

TY - BOOK
AU - Stefan Banach
TI - Mechanika II
PY - 1938
AB - ROZDZIAŁ VI. STATYKA CIAŁA SZTYWNEGO I. Ciało swobodne § 1. Ciało sztywne................. 235 § 2. Siła.......................... 236 § 3. Hipotezy równowagi sił........ 239 § 4. Przekształcanie układów sił.... 239 § 5. Warunki równowagi sił.......... 245 § 6. Grafostatyka. Wielobok sznurowy... 238 § 7. Niektóre zastosowania wieloboku sznurowego.... 256 II. Ciało nieswobodne § 8. Warunki równowagi.................... 261 § 9. Reakcje ciał stykających się......... 262 § 10. Tarcie.............................. 271 § 11. Warunki równowagi nie zawierające reakcji......... 274 § 12. Równowaga ciał ciężkich podpartych................ 282 § 13. Siły wewnętrzne................................. 288 III. Układy ciał § 14. Warunki równowagi....................... 290 § 15. Układy prętów........................... 292 § 16. Kratownice.................................. 298 § 17. Równowaga lin ciężkich..................... 305 ROZDZIAŁ VII. KINEMATYKA CIAŁA SZTYWNEGO § 1. Przesunięcie i obrót ciała około osi.......... 310 § 2. Przesunięcia punktów ciała w ruchu płaskim........ 313 § 3. Przesunięcia punktów ciała....................... 315 § 4, Ruch postępowy i ruch obrotowy około osi............ 320 § 5. Rozmieszczenie prędkości w ciele sztywnym........... 323 § 6. Ruch chwilowy płaski............................ 326 § 7. Ruch chwilowy przestrzenny....................... 332 § 8. Toczenie i ślizganie...................... 339 § 9. Składanie ruchów ciała....................... 343 § 10. Przedstawienie analityczne ruchu ciała sztywnego.......... 351 § 11. Rozkład przyśpieszeń............................. 357 ROZDZIAŁ VIII. DYNAMIKA CIAŁA SZTYWNEGO § 1. Praca i energia kinetyczna............ 361 § 2. Równania ruchu........................... 365 § 3. Obrót około osi stałej.................. 375 § 4. Ruch płaski............................. 387 § 5. Kręt.................................. 394 § 6. Równania Eulera......................... 399 § 7. Obrót ciała około punktu bez działania sił............... 401 § 8. Obrót ciała ciężkiego około punktu..................... 408 § 9. Ruch kuli po płaszczyźnie............................. 408 § 10. Giroskop Foucaulta................................ 414 ROZDZIAŁ IX. ZASADA PRAC PRZYGOTOWANYCH § 1. Układy holonomiczne skleronomiczne..................... 420 § 2. Przesunięcia przygotowane.............................. 424 § 3. Zasada prac przygotowanych............................. 436 § 4. Wyznaczanie położenia równowagi w polu sił............ 449 § 5. Współrzędne uogólnione Lagrange'a..................... 455 ROZDZIAŁ X. DYNAMIKA UKŁADÓW HOLONOMICZNYCH § 1. Układy holonomiczne............................. 470 § 2. Układy anholonomiczne........................... 472 § 3. Przesunięcia przygotowane........................ 473 § 4. Zasada d'Alemberta............................... 478 § 5. Praca i energia kinetyczna w układach skleronomicznych.................. 483 § 6. Równania Lagrange'a pierwszego rodzaju.......................... 485 § 7. Równania Lagrange'a drugiego rodzaju............................ 488 § 8. Równania kanoniczne Hamiltona................................ 504 ROZDZIAŁ XI. ZASADY WARIACYJNE MECHANIKI § 1. Wariacja bez wariacji czasu............................. 510 § 2. Zasada Hamiltona.............................. 518 § 3. Wariacja z wariacją czasu................................ 529 § 4. Zasada Maupertuis (najmniejszego działania)................. 534 DODATEK............................................ 541 SKOROWIDZ NAZW................................. 544
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/219327
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.