Z teorii dźwigarów cienkościennych o przekroju otwartym, obciążonych równomiernie

Nowiński, Jerzy

 • Publisher: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk(Warszawa), 1952

Abstract

top
1. Wstęp 2. Uwagi ogólne 3. Równania równowagi 4. Rozwiązanie zagadnienia na wartości brzegowe 5. Układy samozrównoważone naprężeń 6. Skręcanie 7. Zginanie 7.1. Działanie obciążenia poprzecznego o momencie równym Mx (z) 7.2. Działanie obciążenia poprzecznego o momencie równym My(z) 8. Zginanie połączone ze skracaniem 9. Naprężenia według teorii przybliżonej 10. Bibliografia

How to cite

top

Nowiński, Jerzy. Z teorii dźwigarów cienkościennych o przekroju otwartym, obciążonych równomiernie. Warszawa: Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk, 1952. <http://eudml.org/doc/219333>.

@book{Nowiński1952,
abstract = {1. Wstęp 2. Uwagi ogólne 3. Równania równowagi 4. Rozwiązanie zagadnienia na wartości brzegowe 5. Układy samozrównoważone naprężeń 6. Skręcanie 7. Zginanie 7.1. Działanie obciążenia poprzecznego o momencie równym Mx (z) 7.2. Działanie obciążenia poprzecznego o momencie równym My(z) 8. Zginanie połączone ze skracaniem 9. Naprężenia według teorii przybliżonej 10. Bibliografia},
author = {Nowiński, Jerzy},
language = {pol},
location = {Warszawa},
publisher = {Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk},
title = {Z teorii dźwigarów cienkościennych o przekroju otwartym, obciążonych równomiernie},
url = {http://eudml.org/doc/219333},
year = {1952},
}

TY - BOOK
AU - Nowiński, Jerzy
TI - Z teorii dźwigarów cienkościennych o przekroju otwartym, obciążonych równomiernie
PY - 1952
CY - Warszawa
PB - Instytut Matematyczny Polskiej Akademi Nauk
AB - 1. Wstęp 2. Uwagi ogólne 3. Równania równowagi 4. Rozwiązanie zagadnienia na wartości brzegowe 5. Układy samozrównoważone naprężeń 6. Skręcanie 7. Zginanie 7.1. Działanie obciążenia poprzecznego o momencie równym Mx (z) 7.2. Działanie obciążenia poprzecznego o momencie równym My(z) 8. Zginanie połączone ze skracaniem 9. Naprężenia według teorii przybliżonej 10. Bibliografia
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/219333
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.